ACATIIMI 1/08 tulosta | sulje ikkuna

Tieteentekijöiden liiton liittokokoukselta

Vahva puolto sivistysyliopistolle

Yliopistouudistus hallitsi keskusteluja Tieteentekijöiden liiton syysliittokokouksessa. Kokousväki oli huolissaan sivistysyliopiston kohtalosta ja asiasta tuli vahva muotoilu toimintasuunnitelmaan.

Akavan puheenjohtaja Matti Viljanen esiintyi ennen varsinaisten liittokokousasioiden käsittelyä. Viljanen puhui keskusjärjestön visioista ja missioista. Akavan suuntaviivat vuosille 2008- 2011 hyväksyttiin liittokokouksessa viime marraskuun lopussa.

Viljasen tavoitteena on tehdä Akavasta entistä vahvempi “yhdessä olemme vahvasti enemmän” sekä saada aikaan uusi akavalaisen toimintakulttuuri.

- Työmarkkinapolitiikka on voimapolitiikkaa, Viljanen korosti.

Yliopistoissa tulee Viljasen mielestä säilyttää kriittinen ristiriitaisuus ja älykäs debatti.

- Yliopistoista on ehkä tulossa liiaksi bisneslaitoksia. Miten ristiriitaisuus sopii siihen, hän pohdiskeli.

Akavalaisilta Matti Viljanen toivoi lisää työpaikkatason yhteistyötä: akavalaisten tulee löytää toisensa. Luottamusmiesten roolia hän piti erityisen tärkeänä.

Tilaisuuksia yliopistouudistuksesta

Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Ragna Rönnholm avasi 15. joulukuuta pidetyn kokouksen ja kiteytti liiton tulevan vuoden keskeiset asiat: yliopistouudistus, toteutuva tutkijanura (työryhmä saa työnsä päätökseen maaliskuun lopussa) ja apurahansaajien sosiaaliturvan parantaminen.

Toiminnanjohtaja Eeva Rantala selvitti uuden työ- ja virkaehtosopimuksen keskeistä sisältöä sekä yliopistouudistuksen tilannetta.

Yliopistouudistus kirvoitti monia puheenvuoroja. Jyväskyläläinen Matti Vesa Volanen kritisoi vahvasti koko hanketta ja toivoi liitolta uutta asentoa suhteessa yliopistouudistukseen.

- Vasta kun eduskunta on siitä päättänyt, se on lopullinen. Siihen saakka siihen voi ja pitää vaikuttaa, Volanen totesi. Hänen mielestään liitto ei voi tukeutua mihinkään muuhun kuin sivistysyliopistoon.

Suomen Akateemisten tutkijoiden yhdistyksen puheenjohtajan Jussi Vauhkosen mielestä vahvan systeemin ihannointi voi antaa liian ruusuisen kuvan.

- Pitäisi muistaa, että siellä ollaan töissä pätkissä, kehnolla palkalla ja johtamisjärjestelmä on pielessä, Vauhkonen huomautti.

Vuoden 2008 toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä sivistysyliopistosta edellytettiin suunnitelmaan vahvempaa muotoilua. Liitto ja sen paikallisyhdistykset järjestävät vuoden 2008 aikana eri yliopistopaikkakunnilla yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa yliopistouudistusta käsitteleviä tilaisuuksia. (Toimintasuunnitelma löytyy liiton Jäsenkanavalta.)

Entiset varapuheenjohtajat jatkavat

Henkilövalintojen yhteydessä liitolle valittiin kaksi varapuheenjohtajaa vuodeksi 2008. Ehdolla olivat hallintoamanuenssi Tero Karjalainen (Kuopion tieteentekijät), pääsuunnittelija Ari Rouvari (Informaatioalan Akateemiset INA), koordinaattori Sinikka Torkkola (Tampereen yliopiston tieteentekijät) ja laboratoriopäällikkö Pirkko Viitala (Oulun yliopiston akateemiset).

Lippuäänestyksessä annettiin 118 ääntä ja ne jakautuivat seuraavasti: Karjalainen 91, Viitala 71, Torkkola 37 ja Rouvari 37. Niinpä liiton varapuheenjohtajina jatkavat Tero Karjalainen ja Pirkko Viitala.

Liittokokous päätti myös hallituksen kokoonpanosta (ks. oheinen laatikko).

HALLITUS 2008
Puheenjohtaja:Ragna Rönnholm (HYT) yliopistonlehtori
Varapuheenjohtaja: Tero Karjalainen (KuTTe) hallintoamanuenssi
Varapuheenjohtaja: Pirkko Viitala (OYA) laboratoriopäällikkö
Jäsen Varajäsen
Jussi Vauhkonen (SATY)
tutkija
Anu Suoranta (SATY)
tutkija
Tellervo Keto (Jytte)
amanuenssi
Mikko Simula (Jytte)
tutkija
Minna Jokela (TYT)
koordinaattori
Eero Kuparinen (TYT)
lehtori
Outi Klintrup (INA)
EU-informaatikko
Ari Rouvari (INA)
pääsuunnittelija
Hannu Ahlstedt (3xT)
lehtori
Irma Luhta (TuKKKT)
lehtori
Petri Koikkalainen (Lati)
lehtori
Camilla Kronqvist
tutkija
Sinikka Torkkola (Tatte)
tutkija
Olli Sotamaa (Tatte)
tutkija
Tuukka Arosara (JOYT)
tutkija
Tapani Kaakkuriniemi (HYT)
koulutuspäällikkö

ACATIIMI 1/08 tulosta | sulje ikkuna