1/08

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

   

   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 17.1.2008

  • nimesi työvaliokuntaan puheenjohtaja Risto Laitisen, varapuheenjohtaja Maarit Valon ja hallituksen jäsen Kaarle Hämerin, toiminnanjohtaja ja asiamies toimivat sihteereinä
  • nimesi liiton edustajiksi Patuun puheenjohtaja Laitisen, varapuheenjohtaja Valon ja toiminnanjohtaja Virkkalan
  • nimesi liiton edustajiksi Acatiimin toimitusneuvostoon hallituksen jäsenet Harri Siiskosen ja Terttu Utriaisen. Totesi, että päätoimittaja Sintonen toimii toimitusneuvoston sihteerinä ja liiton osalta puheja läsnäolo-oikeus neuvoston kokouksissa on toiminnanjohtaja Virkkalalla
  • nimesi vuonna 2008 pidettäviin AKAVAn liittokokouksiin liiton edustajaksi puheenjohtaja Laitisen varaedustajinaan varapuheenjohtaja Valo ja toiminnanjohtaja Virkkala
  • nimesi liiton kv-vastaavaksi hallituksen jäsen Juhani Peltosen
  • nimesi liiton yhteyspäälliköksi hallituksen jäsen Eero Puolanteen
  • merkitsi tiedoksi järjestöllisen tilanteen, yleisen työmarkkinatilanteen sekä yliopistojen työmarkkinatilanteen
  • merkitsi tiedoksi työajan seurannan/kohdentamisen nykytilanteen ja antoi ohjeet jatkovalmisteluille
  • merkitsi tiedoksi yliopistouudistuksen nykytilanteen ja antoi ohjeet jatkovalmistelulle
  • merkitsi tiedoksi selvityksen Toteutuva tutkijanura –työryhmän työskentelystä
  • merkitsi tiedoksi valtioneuvoston 5.12.2007 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman vuosille 2007-2012
  • merkitsi tiedoksi matrikkelin nykytilanteen

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 19.1.2008

  • merkitsi tiedoksi katsauksen toimintavuoden keskeisiin asioihin
  • merkitsi tiedoksi selvityksen Akava-yhteisön kokouksista ja neuvottelutilanteesta
  • merkitsi tiedoksi yliopistouudistuksen tilanteen
  • merkitsi tiedoksi selvityksen järjestöyhteistyötilanteesta
  • päätti perustaa kirjastotyöryhmän ja sosiaaliturvatyöryhmän ja päätti näiden työryhmien kokoonpanoista. Muilta osin perustettavat työryhmät ja niiden kokoonpanot jätettiin pöydälle
  • päivitti liiton työtaisteluorganisaation
  • valitsi liiton edustajiksi Professoriliiton ja TTL:n yhteistyötoimikuntaan Ragna Rönnholmin, Tero Karjalaisen ja Eeva Rantalan
  • valitsi liiton edustajiksi Acatiimin toimitusneuvostoon Sinikka Torkkolan ja Jussi Vauhkosen
  • valitsi liiton edustajat Akavan liittokokouksiin
  • vahvisti hallituksen kokousaikataulun kevääksi 2008

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 11.1.2008

  • keskusteli valtion palkkausjärjestelmän korjaustavoitteista
  • merkitsi tiedoksi OPM:n Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2007-2012
  • sai selvityksen PRL:n, TTL:n ja YLL:n puheenjohtajien tapaamisista ja keskusteluista järjestöyhteistyöstä
  • keskusteli Acatiimin taiton ulkoistamisesta
  • sai selvityksen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen -seminaarista
  • merkitsi tiedoksi jäsenyhdistyksille maksetut tuet
  • merkitsi tiedoksi, että Finn Lecturan uutena toimitusjohtajana aloittaa 18.2. FM Tuomas Kilpi