Hallitusten päätöksiä

Tieteentekijöiden liiton hallitus 14.12.2018

 • Käsitteli liiton lausuntoa yliopistojen uudesta rahoitusmallista.
 • Keskusteli syysliittokokouksesta, joka päätti uudesta puheenjohtajistosta ja hallituksesta. Lisäksi liittokokous päätti korkeakoulu- ja tiedepoliittisesta ohjelmasta, toimintasuunnitelmasta, budjetista vuodelle 2019 sekä jäsenmaksuista. Myös sääntöuudistuksen valmistelua päätettiin jatkaa.
 • Tarkasteli vaalivaikuttamista, jota tehdään monikanavaisesti. Liiton johto on tavannut yhdessä Professoriliiton kanssa puolueiden johtoa ja lisäksi toimiston henkilöstön voimin on tavattu ns. poliittisia kirjureita sekä ministeriöissä että eduskunnassa. Tiedevaalit-yhteistyössä valmistellaan paikallisia vaalipaneeleita Tampereelle, Ouluun ja Turkuun. Todettiin, että myös Jyväskylässä järjestetään vaalipaneeli helmikuussa.
 • Liiton lakimies Mia Weckman esitteli liiton jäsenten riitauttamia määräaikaisuustapauksia. Helsingin yliopiston yhteistoiminnan prosessi on niin ikään riitautettu käräjäoikeudessa.
 • Arvioi liiton toimintaa päättyvän hallituksen kaudella.
 • Merkitsi tiedoksi hallituksen jäsenten ja toimiston henkilökunnan osallistumiset kotimaisiin ja ulkomaisiin kokouksiin.

YLL:n hallitus 14.12.2018

 • Keskusteli YLL:n ja OAJ :n lausunnoista korkeakoulujen rahoitusmallien muuttamisesta.
 • Sai selvityksen opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämästä Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarista.
 • Sai selvityksen OAJ :n valtuuston kokouksesta. Kokouksessa hyväksyttiin YLL:n valtuutettujen esittämä ponsi tutkijanimikkeisten henkilöiden jäsenpolun selkiyttämisestä.
 • Keskusteli järjestörakenteen kehittämisestä.
 • Keskusteli jäsenhallinnan prosesseista.

Professoriliiton hallitus 10.1.2019

 • Asetti vuoden 2019 työryhmät ja toimikunnat.
 • Vahvisti Tampereen yliopiston osaston säännöt.
 • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnot yliopistojen rahoitusmallista ja turvallisuustutkintalain muuttamisesta.
 • Merkitsi tiedoksi, että Jouni Kivistö- Rahnasto on nimitetty varsinaiseksi jäseneksi ja Tarja Niemelä varajäseneksi työsuhdekeksintölautakunnan korkeakoulujaostoon.
 • Merkitsi tiedoksi, että Professoriliitto, Sivistystyönantajat, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta, Tieteellisen seurain valtuuskunta ja Tieteentekijöiden liitto tekevät vaalivaikuttamisyhteistyötä.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Pilvi Torsti, Pekka Haavisto, Aalto-yliopiston henkilöstöjohto.
 • Merkitsi tiedoksi 1.1.2019 voimaan tulleet muutokset yliopistolakiin.
 • Merkitsi tiedoksi, että OKM on myöntänyt Suomalaiselle Tiedeakatemialle 600 000 euroa tiedeakatemioiden yhteisen tiedeneuvonannon organisointiin.
 • Merkitsi tiedoksi korkeimman hallintooikeuden päätöksen KHO:2019:2 valintakoeasiakirjojen julkisuudesta.


Painetussa lehdessä sivu 50