Ammattiyhdistystoiminnan ensiaskeleita

Muutama yhdysvaltalaisen Georgian yliopiston työntekijä sai vuoden 2016 lopulla idean: ”Perustetaan ammattiliitto Georgian yliopistojärjestelmän julkisten yliopistojen työntekijöille!” Georgian yliopistojärjestelmään kuuluu 26 julkista yliopistoa.

University of Georgia, UGA sijaitsee Georgian Ateenassa ja siellä syntynyt idea muuttui todeksi joulukuussa 2017, jolloin liitto sai virallisen statuksen kansallisen The Communications Workers of America (CWA) keskusjärjestön jäsenenä. Ammattiliiton nimeksi valittiin The United Campus Workers of Georgia (UCWGA).

Suomalaisen yliopistotyöntekijän korviin voi kuulostaa hämmentävältä, että kyse on kautta aikain ensimmäisestä julkisten yliopistojen työntekijöitä edustavasta ammattiliitosta Georgian osavaltiossa. Juuri tästä on kuitenkin kyse.

Jäseniä talonmiehistä professoreihin

Yllätyksenä voi tulla myös se, että UCWGA edustaa em. yliopistojen kaikkia työntekijäryhmiä — tohtoriopiskelijoista ja talonmiehistä toimistotyöntekijöihin sekä prekaarisesta opetusja tutkimushenkilökunnasta vakinaistettuihin professoreihin. Yksi tämän ns. wall-to-wall mallin mahdollistanut tekijä on ollut professorijäsenten solidaarisuus muita työntekijöitä kohtaan. Esimerkkiä on näyttänyt matematiikan professori Joe Fu, joka on yksi UCWGA:n perustajista ja nykyinen johtoryhmän jäsen.


— Toimistohenkilökunnan työolosuhteiden parantaminen on meidän vakinaistettujen intressissä, koska sillä olisi positiivisia vaikutuksia myös omaan työhömme, toteaa matematiikan professori Joe Fu.

— Itselleni keskeisin välitön syy olla perustamassa yhdistystämme oli kokemukseni, että yliopisto oletti kaltaisteni professoreiden olevan välinpitämättömiä sille, miten se kohtelee heikommassa asemassa olevia työntekijöitään. Tämä oletus loukkasi ja ärsytti minua, Fu kiteyttää.

Kahdessa vuodessa yhdistys on kasvattanut jäsenmääränsä kourallisesta aktiiveja noin kolmeen sataan työntekijään. Tenure järjestelmässä olevat, sen ulkopuoliset opettaja-tutkijat ja muu henkilökunta kukin edustaa noin kolmannesta jäsenistöstä. UCWGA ei myöskään ole rajoittanut toimintaansa pelkästään Georgiaan.

— Olemme myös mukana rakentamassa ammattiyhdistystoimintaa Mississippin julkisiin yliopistoihin, UCWGA:n johtoryhmän jäsen ja opiskelija-asioiden parissa työskentelevä toimistotyöntekijä Annelie Klein iloitsee.

Matkassa on kuitenkin ollut ja on mutkia. Ottaen huomioon Etelän historian ammattiyhdistystoiminnan vastaisena alueena ei ole yllättävää, että ateenalainen opiskelijalehti Red & Black vastaanotti vuonna 2016 nimettömän kirjeen, jossa UCWGA nimettiin ulkopuolisten perustamaksi ”viharyhmäksi”. Tämä heijastaa laajemman institutionaalisen viitekehyksen haastavuutta.

Järjestäytymistä hidastava ympäristö

Georgiassa ammattiliitojen asema ei ole häävi, sillä koko työvoiman järjestäytymisaste vuonna 2017 oli vaivaiset 4 prosenttia. Keskeisimmät syyt tälle ovat Georgian status rightto- work osavaltiona, Syvän Etelän historia ja ammattiliittojen tukahduttamispyrkimykset koko USA:n mittakaavassa.


Ammattiyhdistystoimintaa on pidetty Georgiassa perinteisesti vaikeana, kertoo UGA:n filosofian osa-aikainen opettaja ja kirjastotyöntekijä, Ph.D. Joseph P. Carter.

Georgian status right-to-work osavaltiona tarkoittaa mm. sitä, että työntekijöitä ei voi painostaa maksamaan ammattiyhdistysmaksuja, ammattiyhdistyksillä ei ole mahdollisuutta muodostaa virallista työehtosopimusta yliopistojen kanssa eikä yliopistojen tarvitse ottaa ammattiyhdistyksiä samaan pöytään neuvottelemaan työntekijöiden asemaan liittyvistä kysymyksistä. Työntekijöillä ei myöskään ole lakko-oikeutta. UGA:n filosofian osa-aikainen opettaja ja kirjastotyöntekijä Joseph P. Carter, Ph.D. näkee tilanteen siten, että Etelässä on kyetty rakentamaan ja ylläpitämään ammattiyhdistystoiminnan vastaista mytologiaa, jonka juuret kytkeytyvät esim. rasismin pitkään historiaan.

Tällaisten syiden vuoksi ay-toimintaa on pidetty Georgiassa erittäin vaikeana. Tätä taustaa vasten UCWGA:n perustaminen on jo itsessään saavutus.

— Haastava oikeudellinen toimintaympäristö tekee välttämättömäksi uudenlaisten ratkaisujen kehittämisen. On järkevämpää puolustaa julkista korkeakoulutusta sellaisen yhdistyksen välityksellä, joka toivottaa jokaisen tervetulleeksi riveihinsä, kuin perustamalla balkanisoituneita tutkijoiden ja muun henkilökunnan yhdistyksiä, jotka vain päätyisivät rajallisten resurssien jakamista koskeviin keskinäiskiistoihin, CWA:n organisaattori Melanie Barron paaluttaa.

Myös Barron kiinnittää erityishuomiota heikoimmassa asemassa olevia työntekijöitä kohtaan.

On skandaali, että julkisissa yliopistoissa on työntekijöitä, jotka joutuvat tekemään kahta tai jopa kolmea työtä tullakseen kunnolla toimeen. Parantaaksemme heidän asemaansa tarvitsemme valtaa osavaltion tasolla, sillä meidän on kyettävä vaikuttamaan kuvernööriin, lainsäädäntöön sekä Georgian yliopistojärjestelmän hallintoon, Barron selventää.

Barron on ollut erittäin suurena apuna UCWGA:n alkutaipaleella.

— Puhun vuosittain sadoille ihmisille ammattiyhdistyksistä, pyydän heitä liittymään niihin, autan yhdistyksiä järjestäytymisessä ja strategioiden implementoinnissa sekä edistän keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Yleisesti ottaen pyrin auttamaan työntekijöitä ymmärtämään, että juuri he ovat yhdistys ja että yhdessä heillä on valtaa, Barron kuvailee tehtäväkenttäänsä.

Keskeiset tavoitteet

Toimintaympäristön haastavuudesta huolimatta Georgiassakin työntekijöillä on perustuslaillinen oikeus kuulua ammattiyhdistyksiin. Niiden jäsenet saavat myös keskustella muiden työntekijöiden kanssa ammattiyhdistykseen liittymisestä, tuoda julkisuuteen yhdistyksen näkemyksiä ja vaatimuksia, ja järjestää kokouksia yhdistykseen liittymisen eduista sekä jakaa työntekijöille informaatiota yhdistyksestä.

Näiden toimintamahdollisuuksien puitteissa UCWGA on määritellyt itselleen selkeät tavoitteet, joiden keskiössä ovat yliopistojen haavoittuvimmissa asemissa olevat työntekijät.

— Meillä on kaksi päätavoitetta. UGA:ssa tavoitteemme on nostaa työntekijöiden tuntipalkkoja vähintään 15 dollariin, mikä mahdollistaisi täällä ihmisarvoisen elämän. Osavaltion tasolla kamppailemme laaja-alaista ja ulkopuolisen konsulttitoimiston tekemää hallinnon arviointia vastaan. Arvioinnin julkilausuttu tavoite on kehittää yliopistojen tehokkuutta mutta näemme sen todennäköisimpinä seurauksina työtehtävien yhdistelyt ja toimistotyöntekijöiden irtisanomiset. Lisäksi tavoitteisiimme kuuluu UGA:n työntekijöiltään vaaatimien kuukausittaisten pysäköintimaksujen porrastaminen, UCWGA:n keskeinen jäsen Carter kuvailee.

Fu pitää yhdistyksen tavoitteenasettelua järkevänä myös vakinaisten professoreiden näkökulmasta.

— Esimerkiksi toimistohenkilökunnan työolosuhteiden parantaminen on meidän vakinaistettujen intresseissä, koska sillä olisi positiivisia vaikutuksia myös omaan työhömme. Lisäksi pidän tärkeänä muuttaa yliopistojen nykyistä hallintotapaa, joka edustaa hierarkkista plantaasimallia ja pitää tutkijoiden vaikuttamismahdollisuudet erittäin heikkoina. Samoin intresseissämme on prekaarisen työvoiman aseman parantaminen ja ko. työsuhteiden määrän vähentäminen. On tahoja, jotka tahtovat heikentää tenure järjestelmää ja prekaariset työsuhteet voivat olla myös meidän tulevaisuuttamme, ellemme kamppaile niitä vastaan, Fu muotoilee.

UCWGA:n taival on vasta alkuvaiheissaan mutta heille on jo kertynyt kokemuksia vaikuttamisesta.

— Osaltamme vaikutimme mm. siihen, että UGA on jo ottanut käyttöön aiempaa edullisemman pysäköintimahdollisuuden työntekijöilleen, Carter summaa.

Tämä, kasvava jäsenmäärä ja CWA:lta sekä monilta ateenalaisilta yhteiskunnallisilta liikkeiltä ja organisaatioilta saatu tuki ovatkin sysänneet syrjään UCWGA:n jäsenillä perustamisvaiheessa olleita pelkoja ja epävarmuuksia. Tilalle on tullut haasteista huolimatta innostusta, halua oppia lisää ammattiyhdistystoiminnasta sekä luottamusta tulevaisuuteen. Seuraava keskeinen askel heille onkin entistä suurempi panostus osavaltion kattavan kommunikaatioja paikallisosastoverkoston rakentamiseen.Teksti ja kuvat Ilkka Kauppinen

Painetussa lehdessä sivu 34