• pääsivu
 • sisällys
 • Professoriliiton hallitus 10.4.2000

  teki päätöksiä liiton talousasioista
  hyväksyi vuoden 1999 toimintakertomuksen ja päätti saattaa sen valtuuston ja liiton kokouksen käsiteltäväksi
  merkitsi tiedoksi työmarkkinatilanteen
  päätti asettaa ulkoisen rahoituksen korvausjärjestelmää selvittämään erillisen liiton työryhmän
  päätti asettaa liiton portfolio-työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella liiton arvioinnin, työnkehittämisen ja meritoinnin malli yliopistovirkoja, erityisesti professorin virkoja varten
  merkitsi tiedoksi yliopistojen rahoitustilanteesta käydyn keskustelun
  päätti antaa lausunnon Suomen Akatemialle Akatemian tasa-arvosuunnitelmasta
  hyväksyi liiton sääntömuutokset annettavaksi valtuustolle ja liiton kokoukselle
  käsitteli valtuuston esityslistaa
  merkitsi tiedoksi professorimatrikkelin tilanteen

  TTL:n hallitus 26.3.2000

  keskusteli toteutuneesta järjestelyvararatkaisusta
  keskusteli järjestövalmiudesta ja päätöksenteosta lakkoasiassa
  päätti kevätliittokokoukselle esitettävästä toimintakertomuksesta
  päätti kevätliittokokoukselle esitettävästä tilinpäätöksestä ja päätti esittää liittokokoukselle, että vuoden 1999 ylijäämä siirretään työtaistelurahastoon
  päätti kevätliittokokoukselle esitettävästä sääntömuutosesityksestä
  päätti yhdistyksille jaettavista toiminta-avustuksista
  merkitsi tiedoksi palkkausjärjestelmien uudistamishankkeiden tilanteen
  päätti osallistumisista pohjoismaisiin kokouksiin

  YLL:n hallitus 10.3.2000

  kuuli selvityksen tarkentavan VES:n aiheuttamista toimenpiteistä.
  kuuli selostuksen Vaasan yliopiston virkarakenne-ehdotuksesta
  päätti esittää Vesa Kulmalaa OAJ:n hallituksen jäseneksi
  hyväksyi liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 1999 ja päätti saattaa sen valtuuston käsiteltäväksi
  totesi, että NLS:n pohjoismainen kesäkurssi on Islannissa 5.-12.7.2000 ja YLL:n edustajaksi valittiin Maj-Len Rönkä
  keskusteli Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitoksen tilanteesta
  keskusteli luokanopettajan ja aineenopettajan kaksoiskelpoisuudesta
  kuuli selostuksen Joensuun yliopiston virkakäskyasiasta
  merkitsi tiedoksi OAJ:n aluetoimintakokeilun nykytilanteen