• pääsivu
 • sisällys
 •  

  Professoriliiton hallitus
  8.10.2001

  • päätti hyväksyä liiton uuden palkkiosuosituksen 1.1. 2002 lukien
  • merkitsi tiedoksi käydyn keskustelun liiton budjetista ja antoi ohjeet jatkovalmistelulle
  • merkitsi tiedoksi käydyn keskustelun liiton ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja antoi ohjeita jatkovalmistelulle
  • merkitsi tiedoksi työmarkkinatilanteen
  • merkitsi tiedoksi Valpas-hankkeen toisen vaiheen toteuttamistilanteen ja totesi, että liitto pyrkii edelleen tutkijankoulutuslisien lukumäärän kasvattamiseen
  • merkitsi tiedoksi palkkausuudistuksen tilanteen
  • merkitsi tiedoksi järjestöllisen tilanteen
  • merkitsi tiedoksi kehittämislain ja yliopistobudjetin tilanteen
  • merkitsi tiedoksi yliopistojen autonomiasta käydyn keskustelun ja totesi liiton kannanoton suuntaviivat
  • merkitsi tiedoksi yliopistokeksintöjen hyödyntämistä koskevan asiantuntijaryhmän asettamisen
  • merkitsi tiedoksi, että Communicatio Academica on Vaasassa 11.1.2002
  • merkitsi tiedoksi yliopistojärjestöjen ja rehtorien neuvoston seminaarin 13.12. 2001

  TTL:n hallitus 28.9.2001

  • merkitsi tiedoksi selvityksen Valpas II:n kautta tulevista palkankorotuksista ja järjestelyvaroista. Korotukset tulevat voimaan 1.1.2002 alkaen ja maksetaan takautuvasti 1.1.2002 alkaen
  • merkitsi tiedoksi selvityksen järjestöllisestä tilanteesta
  • päätti laajentaa liiton jäsenille otettavan vapaa-ajan matka- ja tapaturmavakuutuksen koskemaan myös kotimaan matkoja
  • keskusteli yliopistojen taloudellisesta autonomiasta; puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat asiasta Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston kuultavina lokakuun alussa
  • merkitsi tiedoksi, että AKAVA-JS:n yliopistojaosto tapasi 21.9. yliopistojen hallintojohdon edustajia
  • merkitsi tiedoksi Turun yliopiston virkarakenneuudistuksen tilanteen ja keskusteli tohtoriassistenttien asemasta Oulun yliopistossa

  YLL:n hallitus 28.9.2001

  • merkitsi tiedoksi Turun yliopiston virkarakennetyöryhmän erimielisen mietinnön
  • merkitsi tiedoksi selvityksen neuvottelutilanteesta ja Valpas -rahan palkankorotuksista
  • keskusteli Helsingin yliopiston lehtoriohjesäännön ja kelpoisuusasetuksen suhteesta. Kuuli OAJ:n toimiston kannan asiasta. Todettiin asian vaativan lisäselvityksiä.
  • merkitsi tiedoksi, että Helsingin yliopiston tiedekunnissa ollaan muodostamassa palkkaus-sijoitteluun tarkoitettuja arviointityöryhmiä, joihin on AKAVA-JS:n kautta ehdotettu myöskin lehtorijäseniä
  • merkitsi tiedoksi OAJ:n kokouksista saadut selvitykset
  • päätti jäsenyhdistyksille myönnettävistä toiminta-avustuksista
  • merkitsi tiedoksi, että OAJ:n Yliopistopäivät pidetään 16.-17.11.2001 Helsingissä
  • merkitsi tiedoksi, että SYL, henkilöstöjärjestöt ja SYRENE järjestävät 13.12.2001 seminaarin työnimellä "yliopistojen toiminta, tavoitteet ja raha"


  (painetun lehden sivulla 46)