• pääsivu
 • sisällys
 •  

  Professoriliiton hallitus 5.11.2001

  • teki päätöksiä liiton talousasioissa
  • hyväksyi osaltaan liiton 2002 talousarvioesityksen perusteluineen ja päätti antaa sen valtuuston hyväksyttäväksi
  • hyväksyi liiton vuoden 2002 toimintasuunnitelman ja päätti saattaa sen valtuuston käsiteltäväksi
  • hyväksyi osaltaan Professorin eettiset ohjeet ja päätti saattaa ne valtuuston vahvistettavaksi
  • merkitsi tiedoksi yleisen työmarkkinatilanteen
  • merkitsi tiedoksi Valpas II -vaiheen toteuttamisen sekä Valppaan jatkosuunnitelmat
  • totesi järjestöllisestä tilanteesta, että liiton tarkoitusperien mukaista on itsenäinen akateemisesti koulutettujen keskusjärjestö sekä merkitsi tiedoksi Vakavan tilanteen
  • hyväksyi valtuuston esityslistan
  • merkitsi tiedoksi alustavan keskustelun Vuoden Professorin valinnasta ja totesi, että hänet nimitetään seuraavassa hallituksen kokouksessa
  • merkitsi tiedoksi käydyn keskustelun Gats-sopimuksen vaikutuksista ja totesi, että liitto suhtautuu pidättyvästi Gats-sopimuksen ulottamiseen yliopistokoulutukseen
  • merkitsi tiedoksi AKAVA-JS:n lausunnon yliopistojen palkkauudistuksesta Halosen työnantajatyöryhmälle sekä Halosen työryhmän muistion
  • merkitsi tiedoksi, että liiton edustajana KTM:n yliopistokeksintöjen hyödyntämistä selvittävässä asiantuntijatyöryhmässä on professori Virpi Virkkunen
  • merkitsi tiedoksi Professoriliiton jäsenkyselyn 2001 tilanteen

   

  TTL:n hallitus 26.10.2001

  • merkitsi tiedoksi AKAVA-JS:n kannan koskien uusia palkkausjärjestelmiä yliopistoihin
  • merkitsi tiedoksi Valpas-ratkaisun yliopistojen opetushenkilöstön osalta
  • merkitsi tiedoksi tilanteen koskien neuvotteluja sivutehtävien palkkioperusteista
  • keskusteli toimintasuunnitelmaluonnoksesta
  • käsitteli alustavasti vuoden 2002 talousarvioesitystä
  • hyväksyi vierasjäsensopimuksen, jossa suositellaan jäsenyhdistyksille vierasjäsenten hyväksymistä pohjoismaista ja Iso-Britanniasta
  • keskusteli verkko-opetuksen tekijänoikeuksista ja päätti, että edunvalvontatyöryhmä valmistelee liiton kannanotot mallisopimuksiin
  • merkitsi tiedoksi, että asiamies Martina Landén siirtyy vuoden 2002 alussa toisiin tehtäviin; keskusteli Landénin tilalle palkattavan asiamiehen toimenkuvasta
  • päätti, että liitto on mukana mahdollisessa järjestöjen julkilausumassa, jossa vastustetaan GATS-sopimukseen liittyvää koulutuksen vapauttamista
  • merkitsi tiedoksi selvityksen yliopistokeksintötyöryhmän kokouksesta

   

  YLL:n hallitus 19.10.2001

  • päätti kutsua koolle YLL:n liittokokouksen 17.11. 2001.
  • hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2002 ja päätti esittää sen liittokokoukselle 17.11.2001
  • hyväksyi talousarvion vuodelle 2002 ja päätti esittää sen liittokokoukselle
  • keskusteli VALPAS -ratkaisusta ja sen tuomista euromääräisistä korotuksista.
  • merkitsi tiedoksi Joensuun yliopistoa koskevat kaksi paikallisneuvottelua ja kuuli selvityksen neuvottelujen edistymisestä.
  • päätti järjestää OAJ:n valtuustovaalit (18.-19.3.02) ns. postiäänestyksenä.
  • keskusteli GATS -sopimuksesta.
  • keskusteli Åbo Akademin kolmen lukukauden systeemistä.

  (painetun lehden s. .38)