2/08

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

   

   

  Yliopistot valmistautuvat työantaja-asemaan

  Yliopistot ovat tiivistämässä rintamaansa yliopistouudistuksen edellä. Ne aikovat perustaa Suomen yliopiston työnantaja yhdistyksen SYTYn. Työnantajaliitostakin on jo käyty keskusteluja.

  Rehtorien neuvosto piti joulukuussa Helsingin yliopistolla seminaarin, jossa oli aiheena yliopistojen valmistautuminen tulevaan työnantajaasemaan. (Seminaarin aineisto löytyy rehtorien neuvoston avoimelta sivustolta www.rectors-council. helsinki.fi.)

  Seminaarista tehdyn yhteenvedon mukaan rehtorien kesken valitsi suuri yksimielisyys siitä, että yliopistojen kannattaa perustaa yhdessä Suomen yliopistojen työnantajayhdistys – SYTY. Siihen tulisivat mukaan kaikki yliopistot oikeushenkilömuodosta tai koosta riippumatta. “Omassa liitossa voidaan paremmin ottaa huomioon yliopistojen erityispiirteet ja -tarpeet sekä tehdä valtakunnallisia ratkaisuja. Yhdessä myös neuvotteluvoima kasvaa”, todetaan yhteenvedossa.

  Valtion työmarkkinalaitos vai EK?

  Rehtorit miettivät myös järjestäytymistä. Ääripäät ovat Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Valtion työmarkkinalaitos. Joulukuun seminaarissa Haaga-Helian rehtori Ritva Laakso-Manninen kertoi yksityisen ammattikorkeakoulun työnantajatoiminnasta. Haaga-Helia on organisoitunut Yksityisen Opetusalan liittoon (YOL), jonka takana on iso EK. Laakso-Manninen katsoi, että ammattikorkeakoululle on hyvä väylä olla mukana EK:n toiminnassa ja olla sitä kautta yhteydessä elinkeinoelämään.

  Seminaariyhteenvedon mukaan innovaatioyliopistolle YOL ja sitä kautta EK ovat yksi harkittava mahdollisuus.

  Valtion työmarkkinalaitoksen työnantajatoimintaa esitteli neuvottelujohtaja Seija Petrow. VTML:n rooli on mahdollinen säädösmuutosten jälkeen, jos niin halutaan.

  Seminaarin yleiskeskustelussa oli todettu, että tilivirastoaseman päättyminen ja tuleva itsenäinen työnantajarooli tuovat mukanaan vapautta tulonhankintaan ja varojen käyttöön, mutta toisaalta suuret vastuut ja kustannustietoisuustarpeet. Myös alemmalla johdon tasolla on tiedostettava työnantajan rooli uudessa toimintakulttuurissa.

  Rehtorit olivat korostaneet yhteistyötä opetusministeriön, Valtion työmarkkinalaitoksen ja henkilöstöjärjestöjen kanssa.

  Asioiden valmistelussa rehtorit pitävät vauhtia: yliopistolaki on tulossa lausuntokierrokselle jo ensi kesänä, joten vaihtoehtojen kartoitus on tehtävä siihen mennessä.

  “Yliopistojen on nyt pystyttävä organisoitumaan ja ryhdistäytymään. Pidemmällä tähtäimellä tulee varmasti pohdintaan myös se, mitä elementtejä VPJ:stä säilytetään. UPJ:n vaiheistuksen lopettaminen oli tämän prosessin kannalta hyvä ratkaisu”, todetaan yhteenvetomuistiossa.

  Kirsti Sintonen