2/08

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

   

   

  Tuottavuusvelvoitteet mukana kuitenkin valtionavun mitoituksessa

  Yliopistot poistuvat tuottavuusohjelman piiristä 2010?

  Yliopistojen tilivirastoaseman päättyminen vuoden 2010 alusta merkitsee myös sitä, että ne poistuvat valtiohallinnon tuottavuusohjelman piiristä. Näin totesi valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Hannu Mäkinen ministeriön järjestämässä tuottavuusohjelman jatkoa käsittelevässä tiedotustilaisuudessa 5. helmikuuta.

  Yliopistouudistuksen myötä yliopistojen rahoitus muuttuu valtionapuperusteiseksi.

  - Kun yliopistojen kesken neuvotellaan valtionavun perusteista, tuottavuustarpeet ovat toki keskusteluissa esillä. Tuottavuuden kehittäminen jatkuu yliopistojen omaehtoisina toimenpiteinä, budjettipäällikkö Mäkinen täsmensi.

  Tämä tarkoittanee suomeksi sitä, että yliopistojen henkilötyövuodet eivät ole vuoden 2010 alusta enää valtion suoran kontrollin alaisena, vaan välillisesti talousohjauksen kautta. Aiemmat tuottavuusvelvoitteet otetaan ilmeisesti huomioon ainakin määrärahan mitoituksen perusteissa.

  Budjettipäällikön mielestä tukipalvelut tulisi järjestää palvelukeskusten kautta. Yliopistojen halukkuus liittyä palvelukeskuksiin ei ole ollut ainakaan vielä kovinkaan innostunutta.

  Hallitus päättää tämän viikon kehysneuvottelujen yhteydessä tuottavuusohjelman jatkolinjauksista. Uusilla toimenpiteillä valtion henkilöstön määrää on arvioitu voitavan edelleen pienentää 4800 henkilötyövuodella vuosien 2012 - 2015 välisenä aikana.

  Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Juhani Turusen mukaan vähennys on jo jaettu karkealla tasolla eri hallinnonalojen kesken.

  - Määrä ei jakaudu tasaisesti eri hallinnonalojen kesken sillä poliittiset painotukset on otettu huomioon, Turunen totesi.

  Ensi vuonna yliopistoista pois 250 henkilötyövuotta

  Tuottavuusohjelman vuosia 2008-2011 koskeva vaihe merkitsee valtion henkilöstömäärän pienentymisen yhteensä noin 9600 henkilötyövuodella. Yliopistojen kohdalla tämä vaihe sisältää 1000 henkilötyövuoden vähentämistavoitteen. Ensi vuonna yliopistoista tulee leikata 250 henkilötyövuotta. Päättäjät ovat korostaneet, että tämä ei kohdistu opetus- ja tutkimushenkilöstöön.

  Opetusministeriö aikoo vuoden 2010 jälkeenkin sopia yliopistojen kanssa toiminnallisen tehokkuuden tavoitteista. Opetusministeriö tulee antamaan palautetta siitä, mihin toimenpiteisiin korkeakoulujen tulee ryhtyä tuloksellisuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Yliopistojen herkkyyttä reagoida asetettaviin tavoitteisiin vahvistetaan rahanjakomalliin liittyvien rahoitusinstrumenttien avulla.

  Kirsti Sintonen