2/08

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

   

   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 15.2.2008

  • nimesi vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Tapani Pakkasen (JoY) sekä jäseniksi Aila Lauhan (HY) ja Jorma Skyttän (TKK)
  • merkitsi tiedoksi liiton varallisuustilanteen ja sijoitustoiminnan sekä keskusteli liiton alustavasta tilinpäätöksestä
  • käsitteli vuoden 2007 alustavaa toimintakertomusta
  • merkitsi tiedoksi yleisen työmarkkinatilanteen sekä yliopistojen neuvottelutilanteen
  • merkitsi tiedoksi työajan seurantatilanteen sekä antoi ohjeet jatkovalmisteluille
  • merkitsi tiedoksi yliopistouudistuksen tilanteen sekä antoi ohjeet jatkovalmistelulle
  • merkitsi tuottavuusohjelman tilanteen tiedoksi sekä antoi ohjeet jatkovalmistelulle
  • merkitsi järjestöllisen tilanteen tiedoksi ja antoi ohjeet jatkovalmistelulle

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 14.2.2008

  • merkitsi tiedoksi selvityksen Akava-yhteisön kokouksista ja neuvottelutilanteesta
  • päätti perustaa edellisessä kokouksessa päätettyjen kirjastotyöryhmän ja sosiaaliturvatyöryhmän lisäksi järjestötyöryhmän, jossa on mukana nuorten tutkijoiden edustus ja päätti tämän ryhmän kokoonpanosta.
  • päätti perustaa kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan upj-seurantaverkoston/arviointiryhmien verkoston
  • päätti antaa hallituksen jäsenille mahdollisuuden perustaa pieniä asiantuntijaryhmiä ja nimesi hallituksen jäsenet kutsumaan koolle Yliopistouudistus- ja demokratiatyöryhmän ja Koulutusja viestintätyöryhmän
  • merkitsi tiedoksi tilastoaineiston ja selvityksen palkkausjärjestelmätilanteesta sekä päätti arviointiryhmien jäsenten menettelyä koskevasta liiton kannasta
  • keskusteli hyvän henkilöstöpolitiikan kriteereistä
  • päätti Vuoden 2008 tieteentekijän valinnan ajankohdasta
  • päätti toiminta-avustusten myöntämisperusteista vuonna 2008. Hakemukset käsitellään huhtikuun hallituksen kokouksessa
  • keskusteli yliopistouudistuksesta

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 15.2.2008

  •; sai selvityksen valtion palkkausjärjestelmän sovellusongelmista
  • sai selvityksen virka- ja työsopimusten eroista
  • sai selvityksen opetusministeriön Yliopistojen rakenteellisen kehittämisen ohjelmasta
  • merkitsi tiedoksi YLL:n pedagogisen tavoiteohjelman
  • perusti työryhmän valmistelemaan jäsenkampanjaa
  • perusti työryhmän valmistelemaan liiton 40- vuotisjuhlaa
  • merkitsi tiedoksi OAJ:n hallituksen kokoukset