2/13

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 8.2.2013

  • Käsitteli liiton sijoitus- ja talousasioita.
  • Valitsi tradenomi Milla Talassalon Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton yhteiseksi viestintäassistentiksi.
  • Linjasi, että professorin valinnassa asiantuntijana voi toimia vain professori.
  • Keskusteli maan hallituksen puolivälitarkastelusta ja kehysbudjetista. Keskusteli liiton mahdollisuuksista vaikuttaa yliopistoindeksin säilyttämiseen.
  • Keskusteli tutkintorakennetyöryhmän muistioluonnoksesta. Liitto on kiinnittänyt huomiota erityisesti esityksiin kaksivuotisista korkeakoulututkinnoista ja opiskelijavalinnasta kaksi kertaa vuodessa.
  • Merkitsi tiedoksi tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelman.

  YLL:n hallitus 15.2.2013

  • - Hallitus keskusteli liiton neuvottelutavoitteista ja päätti jäsenyhdistysten koulutuspäivän 15.3. ohjelmasta, luottamusmieskoulutuksen 3.-4.4. ohjelmasta sekä jäsenseminaarin 22.-23.8. ohjelmasta.
  • Koulutuspoliittisissa asioissa käsiteltiin yliopistokoulutuksen laatua ja yliopistojen urapolkuja. Koulutuksen vaikuttavuutta tulisi vahvistaa muun muassa opetusta ja tutkimusta toimenkuvissa paremmin yhdistämällä.
  • Hallitus päätti jakaa marraskuisilla Yliopistopäivillä 15.-16.11.2013 opetuksen kehittämisstipendejä.
  • Tiedoksi merkittiin YLL:n kuuleminen Eduskunnan sivistysvaliokunnassa 15.2. yliopistouudistuksen seurauksista sekä OKM:n rakennetyöryhmän
  • henkilöstöjärjestöjen vastustuksesta huolimatta esittämät kaksivuotiset ammatillisesti suuntautuvat korkeakouludiplomit ja avoimen opintoväylän vahvistaminen.

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 15.2.2013

  • Merkitsi tiedoksi, että Sivistystyönantajat ja pääsopijajärjestöt pääsivät ratkaisuun yhteisestä muistiosta koskien määräaikaisuuksien käyttöä yliopistoissa ja hyviä käytänteitä.
  • Keskusteli väitöskirjaa tekevien nimikkeestä. Hallitus piti edelleenkin nuorempi tutkija -nimikettä parhaana, mutta katsoi, että sen rinnalle käy myös väitöskirjatutkija-nimike.
  • Päätti kirjastotyöryhmän, järjestötyöryhmän, nuorten tutkijoiden työryhmän ja kansainvälisen verkoston kokoonpanosta.
  • Keskusteli Suomi osaamispohjaiseen nousuun tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelmasta. Ohjelma sisältää hyvin eritasoisia asioita; hallitus ihmetteli sitä, että tohtorintutkinnon neljän vuoden tavoiteaika ehdotetaan kirjattavaksi yliopistolakiin.
  • Keskusteli korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistyöryhmän muistiosta.
  • Päätti Vuoden tieteentekijän tai Vuoden tieteenteon sekä tieteenteon esteen valinta-aikataulusta. Ehdotukset pyydetään 31.5. mennessä.
  • Vahvisti liiton kokonaisjäsenmääräksi vuoden alussa 6 595.
  • Merkitsi tiedoksi, että Professoriliiton kanssa yhteiseksi viestintäassistentiksi on valittu tradenomi Milla Talassalo.
  • Artikkeli löytyy painetun lehden sivulta 46