Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 9.2.2018

 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: LUT :n rehtori, TaY:n johtamiskorkeakoulu.
 • Käsitteli Tampere3:n tilannetta.
 • Käsitteli työmarkkinatilannetta ja yliopistojen TES-neuvotteluita.
 • Teki päätöksiä järjestövalmiuden nostamiseksi.
 • Päätti lakkoavustuksen suuruudesta.
 • Käsitteli liiton alustavaa tilinpäätöstä.
 • Käsitteli esitystä lukiolain uudistamiseksi.
 • Hyväksyi liiton lausunnon Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta.

Tieteentekijöiden hallitus 9.2.2018

 • Kokous oli avoin liiton jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien päiville osallistuneille.
 • Keskusteli yleisestä ja yliopistosektorin neuvottelutilanteesta. Totesi neuvottelujen olevan vaikeita.
 • Kuuli yliopistojen järjestövalmiustilanteesta ja lakko-organisaatioiden rakentamisesta.
 • Sai selvityksen liiton edustuksista opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-vision toimeenpanotyöryhmissä.
 • Päätti yhdistyksille myönnettävistä toiminta-avustuksista.
 • Päätti Vuoden tieteentekijän valintaprosessista.
 • Vahvisti liiton kokonaisjäsenmääräksi 7 128 tammikuun alussa 2018.

YLL:n hallitus 9.2.2018

 • Sai tilannekatsauksen Tampereen yliopiston tilanteesta, jossa henkilöstö puolusti ulosmarssilla oikeuksiaan henkilöstön aseman turvaamiseksi uuden yliopiston johtosääntöprosessissa.
 • Sai selvityksen työehtosopimusneuvotteluista, jotka yliopistosektorilla ovat vielä hyvin keskeneräiset, vaikka sopimuskausi päättyi 31.1.2018.
 • Sai selvityksen ja kävi keskustelun korkeakouluvision työryhmien työskentelystä.
 • Päätti YLL:n tiedepoliittisen työryhmän perustamisesta.
 • Päätti OKM:lle annettavasta lausunnosta liittyen selvitykseen ”Monikielisyys vahvuudeksi – Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta. Ehdotukset kielikoulutuksen kehittämiseksi.”
 • Merkitsi tiedoksi OAJ :n valtuustovaalien ajankohdan 14.3.–27.3.2018.


Painetussa lehdessä sivu 58