Informaatioverkostojen lahjoitusprofessuuria juhlistanut tilaisuus pidettiin Glo-hotellissa 17. tammikuuta.

Enkelivanhemmat Aallossa

Aalto-yliopiston informaatioverkostojen koulutusohjelmalla on vanhempainyhdistys. Athene Angels järjestää tilaisuuksia, mentoroi opiskelijoita ja keräsi viime vuonna varat lahjoitusprofessuuriin.

Vanhempainyhdistys yliopistolla. Ajatus kuulostaa oudolta. Eivätkö vanhempainyhdistykset kuulu kouluihin alaikäisten ja heidän huoltajiensa maailmaan?

— Kyllä me tiedämme itsekin, että tämä voi vaikuttaa hassulta, toteaa Aalto-yliopiston informaatioverkostojen killan Athenen puheenjohtaja Joel Lappalainen.

— On se naurattanut meitäkin. Mutta tosiasiassa vanhempainyhdistys Athene Angelsilla on vähän tekemistä koulujen vanhempainyhdistysten kanssa.

Mihin Athene Angelsia sitten tarvitaan? Lappalaisen mukaan kyse on ennen muuta kontaktien luomisesta työelämään.

— Athene on Aallon mittakaavassa nuori kilta, meillä on ikää vasta 18 vuotta. Siksi alumniverkostomme on vielä suppea, Lappalainen selittää.

Jos opiskelijan ajatellaan valmistuvan viidessä vuodessa, edes ensimmäisinä valmistuneet alumnit eivät ole ehtineet olla työelämässä kuin 13 vuotta. Pidemmälle ehtineet kontaktit ovat kuitenkin arvokkaita esimerkiksi opiskelijoiden mentoroimista ajatellen.

Alumnien puutteen paikkaaminen vanhemmilla kuulostaa näppärältä, mutta eikö mentorin pitäisi olla samalta alalta? Vai kulkeeko kiinnostus informaatioverkkostoihin suvussa?

—Ei välttämättä. Mutta koulutusohjelmana informaatioverkostot ovat hyvin laaja – meiltä valmistuneita työllistyy monille aloille. Ei ole haitaksi, vaikka mentori ei tarkalleen ottaen olisi samalta alalta.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan mukaan vanhempainyhdistys on luultavasti ainoa laatuaan.

Sitseiltä mentoreiksi


Athene Angelsin Hanna Nikkilä ja Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä lahjoitusprofessuurin juhlistamistilaisuudessa.

Athene Angelsin perustaminen lähti killan järjestämiltä sukulaisitseiltä vuonna 2016. Pöytäjuhlaan jokainen opiskelija sai tuoda kaksi sukulaistaan.

Sitseille osallistui myös Hanna Nikkilä, jonka tytär opiskeli informaatioverkostojen opetusohjelmassa tuolloin kolmatta vuotta. Nikkilä päätti kysellä muilta osallistuneilta vanhemmilta, haluaisivatko he tehdä jotain opiskelevien lapsiensa hyväksi.

— Itse olen aina halunnut auttaa lapsiani, ihan vauvasta alkaen. Yliopistossa ei kuitenkaan voi mennä kuin kouluun, joten piti keksiä jokin muu tapa, Nikkilä kertoo.

Innostuneita vanhempia löytyi noin neljäkymmentä. Yhdessä Athenen kanssa he päättivät perustaa vanhempainyhdistyksen.

Seuraavaksi piti sitten miettiä, miten yhdistys voisi auttaa. Ensimmäinen ajatus olivat yritysvierailut, mutta sen opiskelijat torppasivat nopeasti. Vierailuja kuului opintoihin muutenkin tarpeeksi.

Hyödyllisemmäksi muodostui kontaktitietokannan luominen. Siihen haettiin vanhempia eri aloilta.

— Vanhemmat ovat itse asiassa valmiita neuvomaan missä tahansa elämän asiassa. Tarjoamme olkapään, jonka puoleen kääntyä, Nikkilä kertoo.

Lisäksi keksittiin järjestää tilaisuuksia. Toistaiseksi niitä on pidetty kolme, yksi työelämän muutoksesta, toinen brändäyksesta ja kolmas startupeista. Etenkin brändäysseminaari on jäänyt Nikkilän mieleen.

— Siellä pohdittiin koko opinto-ohjelman brändiä. Informaatioverkostoja ei tunneta kovin hyvin, joten työnantajilla ei aina ole käsitystä, mitä valmistuneet osaavat

500 000 euron ponnistus

Viime vuonna Athene Angels päätyi auttamaan myös konkreettisemmalla tasolla, kun yliopistojen leikkaukset uhkasivat kaventaa informaatioverkostojen opetusta. Yhtenä heikkoutena nähtiin, ettei ohjelmalla ollut omaa professoria.

Niinpä päätettiin pistää pystyyn keräys määräaikaisen työelämäprofessuurin rahoittamiseksi. Työ tehtiin yhdessä killan, vanhempainyhdistyksen ja yliopiston kanssa. Puolessa vuodessa keräys sai tarvittavat 500 000 euroa yhdeltätoista lahjoittajalta.

— Korostimme kyseessä olevan investointi osaaviin tärkeään koulutusohjelmaan, Nikkilä kertoo.

Aalto-yliopiston professori Kari Smolander kehuu yhdistyksen ja killan tehokasta keruuprosessia. Noin muuten lahjoitus ei kuitenkaan poikkea muista lahjoitusprofessuureista.

— Hakuaika on mennyt umpeen ja nyt valitsemme, ketä pyydämme haastatteluihin. Hakijoiden taso on ollut korkea, vaikka kyseessä vain määräaikaisuus, Smolander toteaa.

Keräys oli iso tempaus. Silti ideoita pyöritellään vanhempainyhdistyksessä jo, Nikkilä kertoo.

— Ne liittyvät yhteisöllisyyteen. Myös mentorointia olisi tarkoitus hyödyntää tehokkaammin.teksti Juha Merimaa

Painetussa lehdessä sivu 44