Kysymys-vastaus Olli Luukkainen

”On selvää, että yliopistoväen oma valmius ja yhtenäisyys yllättivät monet, myös työnantajapuolen.” Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen kiittelee kaikkia aktiiveja ja osallistuneita ratkaisevasta panoksesta.

1) Tuntuu siltä, että tällä liittokierroksella neuvottelut ovat eniten hiertäneet Sivistystyönantajien kanssa. Mistä arvelet tämän johtuvan?

— Mielestäni pääsyitä on kaksi. Ensinnäkään Sivista ei ole lähtökohtaisesti halunnut saman tasoisia palkankorotuksia kuin muilla aloilla on saatu. Toinen syy on ollut Sivistan halu kasvattaa työnantajan yksipuolista valtaa palkan määrittämisessä.

2) Sivistystyönantajien hallituksessa istuvat yliopistojohdon edustajat ovat olleet hiljaa koko neuvotteluprosessin ajan. Samoin yliopistojen hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet. Mikä on heidän vastuunsa sopimustoiminnassa?

— Sivistan hallitus määrittää heidän sopimustavoitteensa, niin kuin muissakin työmarkkinajärjestöissä. Yliopistot taas käyttävät valtaa Sivistassa. Sivistan hallituksen jäsenet ovat vastuussa kaikista Sivistan tekemistä työmarkkinaratkaisuista, siltä ei voi piiloutua. Yliopiston hallitus ja sen jäsen vastaa yliopiston hallituksen toiminnasta, siltäkään ei voi piiloutua.

3) Vauhdittaakseen yliopistojen työehtosopimusneuvotteluja JUKO n hallitus päätti jättää hyväksymättä kaikki tähän asti saavutetut virka- ja työehtosopimusten neuvottelutulokset. Mikä merkitys tällä on yliopistosektorin ratkaisun löytymiselle?

— JUKOn hallituksen ratkaisu kertoo siitä, että JUKO puolustaa yhtenäisenä joukkona kaikkien jäsenryhmiensä tavoitteita ja oikeuksia. Muiden sopimussektorien kytkeminen yliopistoratkaisuun loi varmasti lisäpainetta yliopistojen sovittelupöytään. Lisäksi tämä JUKOn ratkaisu jää työmarkkinoiden muistiin seuraavia neuvottelukierroksia varten.

4) JHL ilmoitti 2.3. mittavista tukitoimista mm. yliopistoalan neuvottelujen vauhdittamiseksi. Mitä kautta arvelet näiden tukitoimien vaikuttavan yliopistosektorin tilanteeseen?

— Tällainen tukilakkojen käyttäminen yliopistoneuvotteluissa tai julkisella sektorilla on uutta. Niitä on kuitenkin käytetty yksityisellä sektorilla. Uskon, että niin JHL:n tukilakkouhkauksella kuin JUKOn ylityö- ja vuoronvaihtokiellollakin oli sopimishalua edistävä vaikutus. Ne nostivat osaltaan painetta sovittelupöytään, koska sivulliset olisivat kärsineet Sivistan uppiniskaisuudesta.

5) Lopuksi JUKO n puheenjohtajan terveiset yliopistojen lakkotoimijoille.

— Yliopistoissa lähdettiin kautta linjan puolustamaan omia oikeutettuja oikeuksia. On selvää, että yliopistoväen oma valmius ja yhtenäisyys yllättivät monet, myös työnantajapuolen. Erinomaista, että näin tapahtui. Tämä luo oikein hyvää ennakkopohjaa seuraavaa sopimuskierrosta varten. Suurkiitos kaikille aktiiveille ja osallistuneille ratkaisevasta panoksestanne. Yhdessä ollaan aina enemmän!
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ :n puheenjohtaja Olli Luukkainen on toiminut Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtajana vuodesta 2010.

Teksti Kirsti Sintonen

Painetussa lehdessä sivu 20