Hallitusten päätöksiä

YLL:n hallitus 8.2.2019

 • Saatiin selvitys ajankohtaisesta neuvottelutilanteesta ja käytiin sektorikohtaisia neuvottelutavoitteita läpi.
 • Saatiin selvitys ulkomaanlehtoreiden palkkauksesta ja edunvalvonnasta.
 • Saatiin selvitys työhyvinvoinnin teemalukuvuodesta 2019-2020.
 • Jatkettiin tiede-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen ohjelman suunnittelua.
 • Päätettiin YLL-yhdistysten vuotuisesta avustuksesta.
 • Suunniteltiin YLL-yhdistysten puheenjohtajien ja hallituksen seminaarin ohjelmaa. Keskeisenä teemana on jäsenhallinta.
 • Saatiin selvitys yliopistojen paikallisista kuulumisista mm. yt-neuvotteluiden ja yliopistojen strategiatyön osalta.
 • Päätettiin osallistumisesta Pedaforumiin.

Tieteentekijöiden liiton hallitus 15.2.2019

 • Merkitsi tiedoksi lähiviikkoina käynnistyvän Frankly Partnersin toteuttaman jäsenkyselyn ja jäsensegmentointihankkeen.
 • Keskusteli jäsenmääräkehityksestä ja jatkotoimista jäsenkasvuun liittyen.
 • Päätti toimintastrategian valmistelun jatkamisesta esitetyllä tavalla.
 • Kävi keskustelun ajankohtaisista avoimen tieteen kysymyksistä ja totesi, että liitto pitää avoimen tieteen edistämistä erittäin tärkeänä. Totesi kuitenkin, että nykyinen tiedepolitiikka ohjaa tutkijoita ja julkaisukäytäntöjä ristiriitaisesti: toisaalta avoimiin käytäntöihin, mutta toisaalta JUFO-pisteiden keruuseen. Julkaisukanavien arvottaminen ohjaa tiedeyhteisöä tällä hetkellä vahvasti. Hallitus totesi, että tutkija ei ole desimaali. Tieteentekijöiden arviointi nykyisillä organisaatiotasolle tarkoitetuilla julkaisumittareilla ei toimi.
 • Merkitsi tiedoksi yliopistojen rahoitusmallivaihtoehdon valmistelutilanteen ja päätti käsitellä lopullista ehdotusta seuraavassa kokouksessa.
 • Merkitsi tiedoksi ajankohtaiset asiat Akavan hallituksesta ja JUKOsta.
 • Merkitsi tiedoksi Oulun yliopiston yt-neuvottelut.
 • Merkitsi tiedoksi Tieteentekijöiden yhdistyspäivät 22.—23.3. Helsingissä.

Professoriliiton hallitus 1.3.2019

 • Opetusministeri vieraili liiton hallituksen kokouksessa. Hänen kanssaan keskusteltiin mm. yliopistojen ja tieteen rahoituksesta.
 • Käsitteli ajankohtaista työmarkkinatilannetta. Työterveyslaitos on ilmoittanut aloittavansa YT-neuvottelut, jotka johtavat enimmillään 40 työsuhteen päättymiseen tai osa-aikaistamiseen.
 • Sai tiedoksi, että JUKO ssa on aloitettu tavoitteiden valmistelu seuraavalle neuvottelukierrokselle.
 • Hyväksyi liiton tilinpäätöksen.
 • Sai selvityksen 21.-22.2. järjestetystä HERSC:n kokouksesta.
 • Päätti, että liiton jäseneksi hyväksytään määräaikaisessa palvelussuhteessa työskentelevä ilman aikarajoitusta. Muutoin jäseneksi hyväksymisen edellytykset säilyvät ennallaan.
 • Merkitsi tiedoksi, että liitto on mukana Mitä jos tiedettä ei olisi -kampanjassa. Faceook-kampanja alkaa 4.3. Kampanja käyttää tunnuksia #joseitiedettä, #tiedevaalit ja #vaalit2019. Tämän lisäksi liitto on mukana -järjestämässä vaalipaneeleita yhdessä yliopistojen kanssa Oulussa, Turussa ja Tampereella.
 • Merkitsi tiedoksi, että liiton edustaja on tavannut Vasemmistoliiton kansanedustajia.
 • Merkitsi tiedoksi, että OKM on myöntänyt Suomalaiselle Tiedeakatemialle 600 000 euroa tiedeakatemioiden yhteisen tiedeneuvonannon organisointiin Suomessa.


Painetussa lehdessä sivu 58