3/08

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

   

   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 14.3.2008

  • merkitsi tiedoksi liiton varallisuustilanteen ja päätti antaa valtuustolle sitä koskevat selvitykset
  • hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2007 esitettäväksi valtuustolle
  • merkitsi tiedoksi Professorimatrikkelin tilanteen
  • merkitsi tiedoksi yleisen neuvottelutilanteen
  • merkitsi tiedoksi yliopistojen neuvottelutilanteen ja asiaa koskevat palkkaselvitykset
  • merkitsi tiedoksi työajan seurantaa koskevan tilanteen ja totesi, että asia on eräiltä osin erittäin riitainen
  • merkitsi tiedoksi valtioneuvoston kehyspäätöksen ja keskusteli siihen liittyvistä jatkotoimista
  • merkitsi tiedoksi yliopistouudistuksen tilanteen ja päätti siihen vaikuttamisen keinoista
  • päätti valmistella valtuuston kokoukseen sääntömuutoksen koskien toimintakertomuksen korvaamista vuosikertomuksella liiton säännöissä
  • päätti hallituksen syyskauden kokousaikataulusta: 22.8., 18.-20.9., 20.10., 14.11. ja 16.12.

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 17.3.2008

  • merkitsi tiedoksi selvityksen Akava-yhteisön kokouksista ja ajankohtaisesta neuvottelutilanteesta
  • merkitsi tiedoksi selvityksen ja keskustelun yliopistouudistuksesta
  • merkitsi tiedoksi selvityksen ja keskustelun apurahatutkijoiden sosiaaliturvan ja työttömyysturvan uudistuksen tilanteesta
  • päätti kevätliittokokoukselle esitettävästä vuoden 2007 tilinpäätöksestä
  • päätti kevätliittokokoukselle esitettävästä vuoden 2007 vuosikertomuksesta
  • päätti kevätliittokokoukselle tehtävästä esityksestä koskien vaalivaliokunnan kokoonpanoa
  • päätti käsitellä kevätliittokokouksessa sääntömääräisten asioiden lisäksi apurahatutkijoiden sosiaaliturvaa ja yliopistouudistusta

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 14.3.2008

  • sai selvityksen valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009-2012
  • keskusteli korkeakoulujen rakenteellisesta kehittämisestä ja yliopistolaista
  • keskusteli pedagogisista kelpoisuustavoitteista
  • keskusteli YLL:n jäsenkampanjasta
  • merkitsi tiedoksi liiton koulutustilaisuudet: Yhteyshenkilöiden neuvottelupäivät 21.-22.8. ja VES-seminaari 3.-4.10.
  • päätti esittää liittokokoukselle hyväksyttäväksi liiton vuoden 2007 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
  • keskusteli jäsenille tulleesta CAP -tutkimuksesta
  • merkitsi tiedoksi OAJ:n hallituksen kokoukset