ACATIIMI 3/08 tulosta | sulje ikkuna

Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 14.3.2008

• merkitsi tiedoksi liiton varallisuustilanteen ja päätti antaa valtuustolle sitä koskevat selvitykset
• hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2007 esitettäväksi valtuustolle
• merkitsi tiedoksi Professorimatrikkelin tilanteen
• merkitsi tiedoksi yleisen neuvottelutilanteen
• merkitsi tiedoksi yliopistojen neuvottelutilanteen ja asiaa koskevat palkkaselvitykset
• merkitsi tiedoksi työajan seurantaa koskevan tilanteen ja totesi, että asia on eräiltä osin erittäin riitainen
• merkitsi tiedoksi valtioneuvoston kehyspäätöksen ja keskusteli siihen liittyvistä jatkotoimista
• merkitsi tiedoksi yliopistouudistuksen tilanteen ja päätti siihen vaikuttamisen keinoista
• päätti valmistella valtuuston kokoukseen sääntömuutoksen koskien toimintakertomuksen korvaamista vuosikertomuksella liiton säännöissä
• päätti hallituksen syyskauden kokousaikataulusta: 22.8., 18.-20.9., 20.10., 14.11. ja 16.12.

Tieteentekijöiden liiton hallitus 17.3.2008

• merkitsi tiedoksi selvityksen Akava-yhteisön kokouksista ja ajankohtaisesta neuvottelutilanteesta
• merkitsi tiedoksi selvityksen ja keskustelun yliopistouudistuksesta
• merkitsi tiedoksi selvityksen ja keskustelun apurahatutkijoiden sosiaaliturvan ja työttömyysturvan uudistuksen tilanteesta
• päätti kevätliittokokoukselle esitettävästä vuoden 2007 tilinpäätöksestä
• päätti kevätliittokokoukselle esitettävästä vuoden 2007 vuosikertomuksesta
• päätti kevätliittokokoukselle tehtävästä esityksestä koskien vaalivaliokunnan kokoonpanoa
• päätti käsitellä kevätliittokokouksessa sääntömääräisten asioiden lisäksi apurahatutkijoiden sosiaaliturvaa ja yliopistouudistusta

Yliopistonlehtorien liiton hallitus 14.3.2008

• sai selvityksen valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009-2012
• keskusteli korkeakoulujen rakenteellisesta kehittämisestä ja yliopistolaista
• keskusteli pedagogisista kelpoisuustavoitteista
• keskusteli YLL:n jäsenkampanjasta
• merkitsi tiedoksi liiton koulutustilaisuudet: Yhteyshenkilöiden neuvottelupäivät 21.-22.8. ja VES-seminaari 3.-4.10.
• päätti esittää liittokokoukselle hyväksyttäväksi liiton vuoden 2007 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
• keskusteli jäsenille tulleesta CAP -tutkimuksesta
• merkitsi tiedoksi OAJ:n hallituksen kokoukset


ACATIIMI 3/08 tulosta | sulje ikkuna