”Yliopistopuolueen” eurovaaliehdokkaat

Vaalikevät jatkuu. Acatiimin julkaisijaliittojen jäseniä on ehdokkaina myös eurovaaleissa. Neljä ehdokasta vastaavat kysymykseen: Mitä asioita haluat Europarlamentissa ennen kaikkea edistää?

Lotta alhonnoro
KTM, tutkija (ja vaasalainen kaupunginvaltuutettu), 34 vuotta, Vihreät

Haluan europarlamenttiin edistämään koulutusta ja tutkimusta. Pärjäämme vain osaamiseen panostamalla. Koulutuksen ja tutkimuksen avulla voimme vastata aikamme polttavimpiin haasteisiin: meidän on kyettävä ratkaisemaan ilmastonmuutos, pysäytettävä kuudes sukupuuttoaalto ja rakennettava globaalia oikeudenmukaisuutta. Panostus koulutukseen on panostus eurooppalaisten hyvinvointiin ja tasaarvoisempaan, demokraattisempaan Eurooppaan. Konkreettinen tavoitteeni on kasvattaa ulkomailla opiskeluun, harjoitteluun ja vapaaehtoisena työskentelyyn suunnattua Erasmus+ -rahoitusta sekä EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittavaa horisonttiohjelmaa.

Tapani Kaakkuriniemi
tutkija, 66 vuotta, Vasemmistoliitto

Noin 80 % eduskunnan lainsäädäntötyöstä tulee tavalla tai toisella EU:sta kansallisten parlamenttien päätettäviksi tai vahvistettaviksi. Siksi eurovaalit eivät ole yhdentekevä asia.

Haluan ajaa hankkeita, jotka edistävät sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja sivistystä sekä tehostavat unionin ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa. Myös rauhan ja vakauden tarve kasvaa Euroopassa kaiken aikaa, enkä nyt tarkoita vain Itä-Eurooppaa. Tavoitteenani on, että Euroopassa satsataan osaamiseen, koulutukseen ja innovaatioihin.

Minun samoin kuin monen muun vasemmistolaisen mielestä EU:n on asetettava ihmiset liikevoittojen edelle. Tehokas kuluttajansuoja edellyttää ylikansallista sääntelyä.

Demokratia ja ihmisten osallistumismahdollisuud päätöksiin on tärkeämpää kuin monikansallisten yritysten valtaa sitovat kauppasopimukset. Nyt on aika kuroa kiinni unionia vaivaavaa kroonista demokratiavajetta

Sinikka Torkkola
yliopistotutkija, pääluottamusihminen (Tampereen yliopisto), 58 vuotta, Vasemmistoliitto

Euroopan parlamentissa tahdon varmistaa, että yhteisen Eurooppakotimme jokaista ihmistä kohdellaan oikeudenmukaisesti. EU:n tulee olla rauhan ja ihmisoikeuksien edelläkävijä, joka puuttuu jäsenmaidensa ihmisoikeusloukkauksiin ja toimii määrätietoisesti rasismia ja syrjintää vastaan.

Verovälttelyn vuoksi EU:n jäsenvaltioilta jää uupumaan jopa 200 miljardia euroa verotuloja, joilla voitaisiin parantaa kansalaisten hyvinvointipalveluja. Harmaan talouden suitsimiseen tarvitaankin EU:lta ripeitä toimia, kuten veroparatiisien sulkemista.

Tällä hetkellä Euroopan unionilla on kuitenkin yksi tehtävä ylitse muiden: Ilmastonmuutoksen hillitseminen. Vapaaehtoisuuteen perustuvat toimet eivät riitä vähentämään hiilidioksidipäästöjä vaan EU:n on myös velvoitettava jäsenmaitaan päästöjen vähentämiseen ja näytettävä esimerkkiä muulle maailmalle.

Pirkko Vihko
Professori ja lääkäri, kokoomus

Haluan EU:n mahdollisuudet entistä tehokkaammin suomalaisten käyttöön ja koko Suomen EU:n kartalle. Vaikutan asioihin, joissa minulla on vahvaa osaamista: EU:n tiede- ja innovaatiopolitiikka, monivuotiset rahoitusohjelmat kuten Euroopan Horisontti 2021-2027, joka sisältää mm. tieteen, osaamisen, innovaatiot, yritysten tutkimusrahoituksen, globaalit haasteet. Ajan hakuprosessien keventämistä. Euroopan tutkimusneuvosto (ERC ), jonka asiantuntija ja arvioija olen ollut yli 10 v, saa rinnalleen Euroopan innovaationeuvoston (EIC). Mukaan vaikuttamaan ja hyötymään.

Alueiden yhdenvertaiseksi tavoitettavuudeksi (on EU:n rahoituskriteeri) ajan kattavia liikenneverkkoja. Muut teemani ovat: arktinen ulottuvuus, kestävä matkailu, EU:n arvot (lasten ja naisten ihmisoikeudet), hallinnon läpinäkyvyys ja päätösten tehokas toimeenpano.

www.pirkkovihko.fiPainetussa lehdessä sivu 42