Hallitusten päätöksiä

Tieteentekijöiden liiton hallitus 22.3.2019

 • Päätti esittää liittokokoukselle sääntömuutoksia, joita on käsitelty jo useaan otteeseen aiemmissa hallituksen kokouksissa.
 • Käsitteli liiton toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja päätti esittää sen kevätliittokokoukselle.
 • Talouspäällikkö esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen. Päätti kevätliittokokoukselle esiteltävästä tilinpäätöksestä.
 • Päätti kevätliittokokoukselle tehtävästä esityksestä koskien vaalivaliokunnan kokoonpanoa.
 • Merkitsi tiedoksi kevätseminaarin 26.4. sekä liittokokouksen 27.4. ohjelmat.
 • Liitto ja Professoriliitto ovat valmistelleet ehdotusta yliopistojen uudeksi rahoitusmalliksi. Päätti rahoitusmallimuistion sisällöstä. Malli julkaistaan liittojen kevätseminaarissa.
 • Päätti toiminta-avustuksista jäsenyhdistysten esitysten pohjalta.
 • Päätti Vuoden tieteentekijän, tieteenteon ja tieteenteon esteen valmistelun käynnistämisestä.
 • Päätti, että liitto liittyy mukaan #korvaamaton- ilmastokampanjaan. Liitto on linjannut toimintasuunnitelmassaan edistävänsä kestävän kehityksen periaatteita.
 • Merkittiin tiedoksi selvitys Akava-yhteisön kokouksista ja neuvottelutilanteesta.

YLL:n hallitus 29.3.2019

 • Sai selvityksen ajankohtaisesta neuvottelutilanteesta.
 • Valmisteli neuvottelutavoitteita.
 • Sai alustavan selvityksen jäsenkyselyn tuloksista.
 • Jatkoi YLL:n ja OAJ :n tiede- ja innovaatiopoliittisen ohjelman työstöä
 • Suunnitteli elokuun YLL-seminaarin koulutusosuutta ja merkitsi tiedoksi 50-vuotisjuhlien ajankohtaisen tilanteen.

Professoriliiton hallitus 5.4.2019

 • Sai selvityksen työmarkkinatilanteesta: TES-tavoitteiden valmistelusta, työtaisteluvalmiuden kehittämisestä ja OY :n YT-neuvotteluiden päättymisestä.
 • Käsitteli liitojen rahoitustyöryhmän raporttia Kohti vakautta, vapautta ja vastuuta – ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi. Malli julkistetaan kevätseminaarissa.
 • Hyväksyi liiton vuosikertomuksen esitettäväksi valtuustolle.
 • Käsitteli tekijänoikeusasioita.
 • Sai selvityksen liiton juhlavuoden etenemisestä ja osastojen juhlavuoden tapahtumista. Tapahtumat löytyvät juhlavuoden sivustolta www.sivistyksenpuolesta.fi
 • Merkitsi tiedoksi, että Professoriliitto on hakenut jäsenilleen ammatillisen Kiilakuntoutuskurssin.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: perussuomalaisten puheenjohtaja, kokoomuksen puheenjohtaja, OY :n rehtori, LY :n rehtori.
 • Merkitsi tiedoksi, että valtio perustaa Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiön.
 • Merkitsi tiedoksi apulaisoikeusasiamiehen päätöksen Business Finlandin toimintamalleista.
 • Merkitsi tiedoksi eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksen Tampereen korkeakoulusäätiön siirtymäkau-den hallituksen menettelyn lainmukaisuudesta sen hyväksyessä johtosäännön.
 • Merkitsi tiedoksi hallinto-oikeuden päätöksen Tampereen korkeakoulusäätiön konsistorin päätöksiin liittyvästä valituksesta.


Painetussa lehdessä sivu 58