4/08

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  - Väitöskirjan tekijäksi ei pitäisi ajautua – motiivin olisi syytä olla selvillä, totesi erikoistutkija Airi Haapakorpi.

   

  Yksityinen sektori ei osaa hyödyntää tohtoreiden osaamista

  Tohtorit työllistyvät melko hyvin, mutta vain 15 prosenttia sijoittuu yksityiselle sektorille. Yli 60 prosenttia tekee töitä tutkimuksen ja koulutuksen toimialalla. Tiedot käyvät ilmi huhtikuussa julkistetusta tohtorien uraa ja työllistymistä selvittäneestä tutkimuksesta.

  Valtakunnallisessa Tohtorien varhaiset urat työmarkkinoilla ja tohtorikoulutuksen merkitys työelämässä -tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2004-2005 väitelleiden tohtoreiden työnkuvaa ja sijoittumista työelämää. Tutkimus julkistettiin 24. huhtikuuta Helsingin yliopistolla.

  Kyselyyn vastanneista 1183 tohtorista avointa työttömyyttä oli joutunut kokemaan 13 prosenttia. Joka neljännellä oli ollut työllistymisvaikeuksia. Joka kolmas oli määräaikaisessa palvelussuhteessa. Tutkijoina työskenteli 38 prosenttia vastanneista.

  Tutkimusraportin johtopäätöksissä ilmaistaan selvä huoli tohtorien tulevasta työllistymiskehityksestä. Yliopistot eivät pysty palkkaamaan enempää tohtoreita kuin aikaisemminkaan ja tutkimuslaitoksia aiotaan yhdistellä. Lisäksi tuottavuusohjelma karsii työpaikkoja valtionhallinnosta.

  Julkistustilaisuuden puheenvuorossaan tutkimuksen tekijä erikoistutkija Airi Haapakorpi toivoikin tiiviimpää yhteistyötä työnantajien kanssa. Hän esitti, että tohtorikoulutusta tulisi yhä enemmän organisoida valtakunnallisena verkostomaisena toimintana. Lisäksi hän piti hyvänä, jos tulevien tohtorien opiskelumotiivi olisi selvillä jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

  Tutkimus paljasti myös sen, että puolet vuosina 2004-2005 valmistuneista tohtoreista oli tehnyt väitöskirjansa apurahan turvin. Vain viidennes piti tutkijakouluja tärkeimpänä rahoituslähteenään.

  - Rahoitus tulisi turvata pitkäaikaisilla apurahoilla ja yhteisrahoitusmalleilla työnantajien kanssa, Haapakorpi esitti.

  Työmarkkinoille sijoittuneilla tohtoreilla oli hyvin samantyyppinen toimenkuva kuin maistereilla. Tutkimustehtäviin työllistyneitä lukuun ottamatta tohtorintutkinto ei tuonut selvää kilpailuetua alempiin tutkintoihin verrattuna. Väitöskirjan aihe oli vahvistanut asiantuntija-asemaa työmarkkinoilla 44 prosentilla.

  Nuoret tohtorit saavat tutkinnostaan enemmän taloudellista hyötyä kuin työn ohella opiskelleet, varttuneemmat tohtorit. Eniten palkkatasoaan olivat pystyneet nostamaan kasvatustieteestä ja terveystieteestä väitelleet. Pienimmät tulot olivat tutkijoilla ja koordinaattoreilla, suurimmat lääkäreillä.

  Mukana tutkimuksessa olivat Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Turun ja Tampereen yliopistot, Tampereen teknillinen yliopisto, Svenska handelshögskolan, Taideteollinen korkeakoulu ja Åbo Akademi. Tutkimukseen haastateltiin myös tohtoreiden työnantajia.

  Tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan Aarresaari-verkoston sivustolla osoitteessa www.aarresaari.net

  Kirsti Sintonen
  Kuva: Sanna Schildt/ HY