4/08

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

   

   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 7.4.2008

  • hyväksyi liiton vuoden 2007 toimintakertomuksen valtuuston ja liiton kokouksen käsiteltäväksi
  • merkitsi tiedoksi järjestöllisen ja työmarkkinatilanteen
  • merkitsi tiedoksi työajan seurantatilanteen ja antoi ohjeet jatkovalmistelulle
  • käsitteli liiton palkkaselvityksiä
  • merkitsi tiedoksi yliopistouudistuksen tilanteen sekä antoi tarvittavat ohjeet jatkovalmisteluille
  • kävi keskustelun muistiosta Neliportainen tutkijanura sekä päätti, että työvaliokunta valmistelee muistiosta lausunnon
  • käsitteli sääntömuutosesitystä
  • hyväksyi valtuuston esityslistan
  • nimesi liiton 40-vuotisjuhlatoimikunnan

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 18.4.2008

  • merkitsi tiedoksi selvityksen AKAVA-yhteisön kokouksista
  • merkitsi tiedoksi selvityksen ja keskustelun neuvottelutilanteesta
  • merkitsi tiedoksi selvityksen ja keskustelun yliopistouudistuksesta
  • pohjusti liiton lausuntoa opetusministeriölle Neliportainen tutkijanura -raportista
  • päätti tänä vuonna myönnettävistä toimintaavustuksista jäsenyhdistyksille
  • päätti liiton ehdokkaasta Opettajien työttömyyskassan hallituksen jäseneksi

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 18.4.2008

  • sai selvityksen valmisteilla olevasta yliopistolaista
  • sai selvityksen palvelussuhdelajien ja virka- ja työsuhteen eroista
  • sai selvityksen esityksestä innovaatioyliopiston säädekirjaksi
  • merkitsi tiedoksi tutkijanuratyöryhmän raportin
  • merkitsi tiedoksi Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut sarjassaan Hyvä tietää esitteen 1/2008 henkilötietojen keräämisestä koulutuksen itsearviointiin liittyvissä kyselyissä
  • merkitsi tiedoksi Aluehallinnon uudistamishanke (ALKU) valmisteluryhmän väliraportin
  • sai selvityksen Acatiimin –lehden päätoimittajalta lehden kehittämisestä
  • merkitsi tiedoksi OAJ:n hallituksen kokoukset
  • päätti esittää liittokokoukselle hyväksyttäväksi vuoden 2008 toimintasuunnitelman
  • päätti, että liittokokous pidetään 23.5.2008 klo 11.30 Helsingissä