Oulun yliopiston henkilöstö vähenee yli sadalla

Yt-neuvottelut ovat käynnissä myös Taideyliopistossa ja Tampereen yliopistoissa. Taideyliopistossa vaarassa on enintään 30 muun henkilöstön työpaikkaa, Tampereella irtisanomisia ei ole tiedossa.

Oulun yliopisto vähentää väkeä enemmän kuin yhteistoimintaneuvottelujen aloitusvaiheessa ilmoitettiin. 116 yliopiston työntekijää saa lähteä irtisanomisten, eläköitymisten ja määräaikaisuuksien päättymisen seurauksena. Lisäksi 156 työtehtävää lakkautetaan ja 155 uutta paikkaa avataan.

Oulun yliopiston akateemiset ry:n mielestä 116 työntekijän vähennys ja palvelujen uudelleen organisointi hankaloittaa entisestään opetus- ja tutkimushenkilöstön mahdollisuutta keskittyä ydintehtäviinsä.

— Olisi loukkaavaa ja henkilöstön työpanoksia aliarvioivaa kuvitella, että yliopiston nykyisissä palveluissa on niin paljon tyhjäkäyntiä, että vähennykset pystytään kuittaamaan pelkällä nopealla palvelumuotoilulla. On todennäköistä, että yt-prosessi heikentää sekä muun henkilöstön että opetus- ja tutkimushenkilöstön työn sujuvuutta jopa pysyvästi, Oulun yliopiston akateemiset toteaa tiedotteessaan.

Taideyliopisto ilmoitti huhtikuun lopussa käynnistävänsä yt-menettelyn, joka piirissä on yliopiston hallintoa ja palveluja tuottava muu henkilöstö eli noin 340 henkilöä. Neuvottelut eivät koske opetusja tutkimushenkilöstöä tai tuntiopettajia. Alustavien arvioiden mukaan irtisanomisia on enintään 30.

Taideyliopiston yt-neuvotteluilla tavoitellaan 1,8 miljoonan euron säästöjä. Tavoitteena on palvelutoiminnan uudelleenorganisointi sekä kolmen akatemian (Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu, Kuvataideakatemia) päällekkäisyyksien poistaminen.

Tampereella on käynnistynyt yhteistoimintalain mukainen neuvottelumenettely Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kielikeskusten ja kirjastojen toiminnan kehittämiseksi. Irtisanomisia ei tässä yhteydessä valmistella.


Suomalaiset tiedeakatemiat tiivistävät yhteistyötään

Suomen neljä tiedeakatemiaa Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland allekirjoittivat 12. toukokuuta aiesopimuksen kansallisen yhteistyön ja kansainvälisen vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteeri Pekka Aula pitää aiesopimusta historiallisena – niin kauan yhteistyön tiivistämistä tiedeakatemioiden kanssa on mietitty. Tieteenalojen raja-aitojen murtuminen ja uusien tieteiden tulo ovat aiheuttaneet sen, että vanhoja rakenteita on syytä uudistaa.

Tiedeakatemiain tiivistyvällä yhteistyöllä pyritään vahvistamaan tieteen ja tutkimustiedon roolia ja näkyvyyttä yhteiskunnassa. Yhteistyö mahdollistaa entistä paremmin tiedeakatemiain jäsenistön asiantuntemuksen tarjoamisen yhteiskunnan käyttöön tiedeneuvonannossa ja julkisessa keskustelussa. Samalla tämä kehitys tuo perinteisesti erillisenä saarekkeena toimineet teknilliset tieteet entistä tiiviimmäksi osaksi yhteistä tiedeyhteisöä.

— Kattojärjestöä ei ole tarkoitus luoda ja fuusioitumispuhe on liian aikaista, mutta tavoitteena on se, että tiedeakatemiat voisivat tulevaisuudessa toimia fyysisesti saman katon alla, Aula kertoo.

Yhteistoiminnan avulla on tarkoitus vahvistaa myös tiedeakatemioiden yhteyksiä keskeisiin sidosryhmiin ja kumppaneihin, kuten Millenniumteknologiapalkintoa jakavaan Tekniikan Akatemia-säätiöön.


Painetussa lehdessä sivu 9