Muminfigurerna är mycket omtyckta i Japan och vår intervju med Raija Okuda äger rum inne på detta Mumin-café.

Universitetsexamen viktig för unga japaner

Ett 80-tal unga japaner börjar varje läsår att studera nordiska språk vid Tokai-universitetet i Tokyo.

— Att ha läst finska ger i sig knappast några jobb. Men det väsentliga är att kunna visa att man har en universitetsexamen, berättar Raija Okuda som sedan 1980 är timlärare i finska.

När Acatiimi besöker Tokyo är studenterna vid Tokai-universitetet lediga, så vår intervju sker istället på ett café. Och inte vilket fik som helst, utan ett café uppkallat efter de i Japan otroligt populära muminfigurerna.

Knappt har vi satt oss ner förrän personal kommer fram och placerar stora mumintroll i tyg på de tomma stolarna vid vårt bord.

— Jag kom till Japan redan 1979. Då hade jag studerat ryska och pedagogik i sex år i Kiev, huvudstad i det som då var den ukrainska sovjetrepubliken.

— Mitt mål var att återvända till Finland och försöka få jobb som tolk. Men i Kiev hade jag träffat min blivande man, som är japan, och det blev alltså hit till Japan som vi flyttade.

Kandidat i finska

Det privata Tokai-universitetet ligger inte i själva Tokyo, utan campuset där Nordiska institutionen är belägen (ett av totalt åtta) finns i staden Hiratsuka i Kanagawas län, dryga timmens resa söderut från huvudstaden. Universitetet har omkring 30 000 studenter.

Tokai-universitetet är det enda i Japan där man läsa finska upp till kandidatexamen. Här ges även undervisning i svenska, norska och danska.

— Nordiska institutionen tar in ungefär 80 studenter per år och de fördelar sig ganska jämnt på de fyra språken. Finska är ju ett svårt språk och en del faller ifrån med tiden.

— Studenterna läser inte enbart språk utan också mycket realia. För dem som valt finska tillkommer alltså exempelvis även studier i finsk kultur och finskt samhällsliv.

Längre än till kandidat-examen går det dock inte att studera finska i Japan.

— Vill man läsa vidare och exempelvis bli magister med finska som huvudämne, så har vårt universitet ett avtal med Åbo universitet.

— Det är ganska många studenter som åker härifrån till Åbo, en del gör det redan före sin kandidatexamen och tillbringar så vanligtvis ett läsår i Finland, förklarar Raija Okuda.

Söker jobb

Vad har man då för nytta av att utexamineras med finska och finska realia som ämne?

— De unga här tänker inte så mycket på vad de ska ha för jobb framöver, såvida det inte exempelvis gäller medicinstudier. Först går man igenom de tre första åren på universitetet och sedan börjar sökprocessen.

— Det är viktigt vad universitetet har för namn och rykte. De stora företagen hämtar oftast sina anställda från toppuniversiteten, berättar Raija Okuda och förklarar vidare:

— De stora firmorna har gott namn och det är naturligtvis bra att få plats på en sådan, då är arbetsplatsen säkrad livet ut. I alla fall är det så japanerna fortfarande tänker, men faktum är att inte ens stora firmor idag är någon garanti, för även de kan ju gå i konkurs.

Hur är det då att undervisa japaner? I ett konfucianskt land är respekten för lärare stor, men det finns också kritik mot alltför mycket rabblande utantill.

— Klasserna kan variera mycket. Visst finns det bland eleverna "stjärnor", men det är ganska svårt att motivera eleverna att exempelvis träna språket utanför klassrummets väggar, förklarar Raija Hashimoto, som är också timlärare i finska.

Kvällsskola

Nu ska vi i alla fall få träffa några finskstudenter! Vi lämnar Mumin-caféet och åker till stadsdelen Shinjuku, där den stora tidningen Asahi Shimbun har sin kvällsskola för vuxna.


Raija Okuda och finskläraren Hiroko Suenobu som bland annat översatt Leena Krohns och Kari Hotakainens böcker till japanska.

Raija Okuda talar japanska med personalen och introducerar oss för en kollega, som är japanska och bland annat översatt Leena Krohns och Kari Hotakainens böcker till japanska.

Så får vi vara med om en 90 minuters lektion med fyra japanska kvinnor, som alla studerat länge och talar god finska. Vad som genast slår besökaren är, att just uttalet faktiskt verkar förhållandevis lätt för japaner.

— Precis som finskan har japanskan korta och långa vokaler samt konsonanter, typ kuka-kukka eller uuni-uni.

— Det allra svåraste är att förmå eleverna att fatta mod och börja använda finskan även när de inte kan så mycket, förklarar Raija Okuda.

Lektionen Acatiimi besöker består mycket i att eleverna intervjuar gästen från Finland. Flera av dem talar en påfallande god finska.

Samtidigt är de litet blyga och vill helst inte vara med på bild eller med sina namn i tidningen.

— Jag har läst finska i 16 år och besöker Finland varje sommar. Det finns ju finländare som inte talar engelska. Det som är svårast att förstå i finskan är partitiv, förklarar en elev.

En annan berättar att hon har läst finska i åtta år, men bara besökt Finland en gång.

— Finskan är helt och hållet en hobby. Jag använder den inte i jobbet och det finns heller inte möjlighet att dagligen använda språket här i Tokyo.

— Jag njuter av ett språk som är så annorlunda konstruerat. Parallellt med språkstudierna lär jag mig också om finländsk kultur och levnadssätt.

— Svårast i finskan? Partitiven!


Många privata universitet

Japan har omkring 780 universitet och av dessa är runt 80 procent privata.

I "The Times Higher Education Asia University Rankings 2016" kommer Tokyo University på sjunde plats, efter sex kinesiska universitet. Kyoto University placerar sig på 11:e plats, Tohoku University i Sendai på 22:a och Tokyo Institute of Technology på 23:e plats.

Enligt Education at a Glance 2016 har hälften av japanerna i arbetsför ålder (25-64) en högskoleutbildning, vilket kan jämföras med 35 procent för OECD i snit.

När representanter för det japanska utbildningsdepartementet år 2015 signalerade att humaniora inte är lika viktig för det japanska samhället som naturvetenskap och teknik, väckte det ett ramaskri i akademiska kretsar.

— Men detta ska nog mer ses som klumpiga formuleringar än en verklig tro på att Japan skulle klara sig utan högre utbildning inom språk, historia med mera, säger Niklas Kviselius, ambassadråd vid Sveriges ambassad i Tokyo och ansvarig för innovation, forskning samt högre utbildning.

— Dock ska detta ses i ljuset av att politikerna är trängda av att minska antalet lärosäten när Japan står inför en verklighet av minskande och åldrande befolkning. Och att landet under 1900-talet framgångsrikt har satt stor tilltro till tekniska landvinningar och ingenjörskonst som ett verktyg att skapa tillväxt och välstånd.

— Mer positivt är även att landet vill öka prestigen för praktiska utbildningar — elektriker, snickare — som företagen har ett skriande behov av, tillägger han.

Japan är ett konkurrenssamhälle, men ändå drivs inte ungdomar lika hårt som exempelvis i Sydkorea, förklarar Niklas Kviselius.

Det beror säkert delvis på att det finns så många universitet att de som vill studera kan. Dock är tyvärr inte framtiden säkrad längre, då nationella kronjuveler som Sharp, Toshiba, JAL är konkursfärdiga.... Går graden av högutbildade hand i hand med arbetsmarknadens behov?

— I Japan har de en positiv influens i form av sina senmon gakko, det vill säga yrkeshögskolor, som blir alltmer attraktiva för yngre.

När Japans hälsovårdsministerium 2014 gjorde en genomgång av lönenivån i landet, kom piloter på första plats med motsvarande ungefär 140 500 euro brutto i årslön.

Två kom läkare med 94 665 euro och på tredje plats professorer med i snitt ungefär 88 100 euro i bruttolön årligen.

Fyra kom jurister med 85 000 euro och femma biträdande professorer som i snitt tjänade ungefär 68 400 euro i brutto och på årsbasis.


Text och foto Sören Viktorsson

Painetussa lehdessä sivu 44