Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 4.5.2017

 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: opetus- ja kulttuuriministeri, pääministerin erityisavustaja, OY :n johto, LY :n johto.
 • Käsitteli tulevan neuvottelukierroksen tavoitteita.
 • Keskusteli maan hallituksen kehysriihen lisäpanostuksista yliopistoihin ja tutkimukseen.
 • Hyväksyi liiton lausunnon yliopistolain muuttamisesta koskien opetusyhteistyötä ja Tampere3:a.
 • Merkitsi tiedoksi, että liitto osallistuu 5.—6.9.2017 järjestettävään Dare to learn -tapahtumaan.

Tieteentekijöiden hallitus 5.5.2017

 • Merkitsi tiedoksi hallituksen puolivälitarkastelun ja kehysriihen tulokset, joissa yliopistojen perusrahoitus unohdettiin.
 • Keskusteli Oulun yliopistossa päättyneistä yhteistoimintaneuvotteluista.
 • Päätti liiton toiminta-avustuksista jäsenyhdistyksille.
 • Linjasi liiton kantaa OKM:n lausuntopyyntöön yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Paheksui esityksessä esiin tulevaa yliopisto-opetuksen väheksymistä.
 • Keskusteli liiton ohjeistuksesta tutkijoille, jotka joutuvat systemaattisen häirinnän ja vihapostin kohteeksi työnsä vuoksi.

YLL:n hallitus 5.5.2017

 • Merkitsi tiedoksi Sivistystyönantajien tilastojulkaisun 2015–2016. Keskustelua käytiin mm. määräaikaisten työntekijöiden suuresta osuudesta opetus- ja tutkimushenkilöstössä, lähes olemattomasta palkkakehityksestä sekä eroista miesten ja naisten keskiansioissa.
 • Sai selvityksen Bologna-prosessin tilasta ja uusista tavoitteista vuoteen 2020 mennessä.
 • Käsitteli järjestö- ja tiedotusasioita.
 • Päätti YLL:n lausunnosta liittyen opetusyhteistyön laajentamiseen korkeakoulujen välillä. Korkeakouluja koskevan lainsäädännön muuttaminen Tampere3:n vuoksi on tarpeetonta ja voi johtaa yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen tutkintotavoitteiden yhdenmukaistamiseen. Henkilöstön aseman turvaamiseen ei lakiesityksessä kiinnitetä minkäänlaista huomiota. YLL:n näkemyksen mukaan yliopistojen opetuksen ja opiskelun tulee aina linkittyä tiedeyhteisön toimintaan.
 • Päätti osallistua Tasavallan presidentin tukemaan #kannustusryhmä-kampanjaan.


Painetussa lehdessä sivu 54