5/08

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  Finanssineuvos Heikki Joustien mielestä yliopistojen pääomittaminen ja perusrahoitus ovat menneet poliitikkojen päässä autuaallisesti sekaisin. – Itse en ymmärrä, mitä kehyspäätökseen sisältynyt 5:2 tarkoittaa.

   

  "Pappa betalar"-tyyli loppuu

  Liiketaloudellisen mallin omaksuminen voi olla yliopistoille kova paikka. “Pappa betalar” -tyyli loppuu eli vuoden 2010 alusta valtio ei enää vastaa yliopistojen sitoumuksista. Kiinteistöjä tullaa käyttämään yliopistojen pääomittamisessa. Yliopistokiinteistöjen arvon määritys on paraikaa käynnissä.

  Yliopistot muuttuvat 1.1.2010 virastoista valtionapuyhteisöiksi. Valtiovarainministeriön finanssineuvos Heikki Joustie pitää liiketaloudellisen ohjausmallin omaksumista yliopistoille erittäin suurena haasteena. Yliopistoilla tulee olla aito tase, tuloslaskelma, rahoitusvastuu ja kassavirtasuunnittelu, yritystalouden kirjanpito- ja tilintarkastuskäytännöt.

  - Yliopiston tilillä pitää olla katetta. “Pappa betalar” -tyyli ei enää päde. Juridiikan näkökulmasta yliopisto voi jatkossa ajaa komeasti karille, vaikka poliittisesti sellaista ei tietenkään tapahdu, Joustie totesi HAUSin järjestämässä yliopistouudistusta käsittelevässä teemapäivässä 21. toukokuuta.

  Jokaiselle yliopistolle on tehtävä avaava tase. Sinne laitetaan siirtyvät erät ja käyttöomaisuus. Eräillä yliopistoille ns. siirtyviä eriä on paljon enemmän kuin toisilla.

  Miltei järjetön aikataulu

  Avaavassa taseessa myös yliopistokiinteistöjä käytetään pääomituksessa. Tarve tähän vaihtelee suuresti yliopistoittain. Kiinteistöjen arviointi on paraikaa kuumeisesti menossa. Joustie pitää aikataulua miltei järjettömänä. Kyseessä on iso savotta, koska yliopistoilla on lahjoitettuja kiinteistöjä, tontteja sekä raakamaata ja lahjoituksiin liittyy erilaisia ehtoja. Kaikki nämä pitää tässä yhteydessä käydä läpi.

  Lisätalousarvion yhteydessä eduskunnalta pyydetään lupaa irrottaa omaisuus valtion taseesta ja käyttää sitä apporttina kiinteistöyhtiöiden osakkeiden merkitsemiseen.

  Hallitus sopi 20. toukokuuta lisäbudjetin sisällöstä. Päätöksestä tehdyssä tiedotteessa todetaan: “Valtion kiinteistöomaisuutta järjestellään erottamalla yliopistojen käytössä ja Senaattikiinteistöt -liikelaitoksen omistajahallinnassa olevat valtion kiinteistöt omiksi taloudellisiksi kokonaisuuksiksi Senaatti-kiinteistöjen omistamiin yhtiöihin. Muutos mahdollistaa kiinteistövarallisuuden käyttämisen myöhemmin päätettävällä tavalla yliopistojen pääomittamiseen.”

  Kiinteistökanta muutetaan osakkeiksi. Yliopistokiinteistöistä on tarkoitus tehdä siirrettävissä olevaa varallisuutta kiinteistöyhtiöiden avulla. Joustien mukaan valtiovarainministeriön työhypoteesi on kolme kiinteistöyhtiötä, joista yksi olisi innovaatioyliopistoa (mahdollisesti mukana myös Otaniemessä sijaitseva VTT), toinen Helsingin yliopistoa ja kolmas muita yliopistoja varten. Yhtiöt on tarkoitus perustaa siten, että ne voisivat aloittaa toimintansa vuoden 2009 alusta. Joustie ennakoi, että asiasta voi vielä tulla “aluepoliittinen mutapaini”.

  EU:n sisämarkkinat luovat omat haasteensa yliopistojen talouden pidolle. EU:n valtiontukisäädökset edellyttävät uudenlaista kurinalaisuutta markkinoille. Taloushallinto ja kirjanpito tulee järjestää siten, että maksullisen toiminnan kilpailuneutraliteetti voidaan todeta.

  - Valtionapu ei saa ohjautua muun bisneksen pyörittämiseen. Tulee erottaa, mikä on valtioaputoimintaa ja mitä yliopiston omaa. Ja niiden välissä tulee olla palomuuri, Joustie korosti.

  VM tulee olemaan tässä tarkkana, koska tielaitoksen kohdalla asiassa oli aikoinaan melkoisia ongelmia.

  Työryhmä selvittämään yliopistokiinteistöjen asemaa

  Opetusministeri Sari Sarkomaa ja valtiovarainministeri Jyrki Katainen ovat asettaneet työryhmän selvittämään mahdollisuuksia käyttää yliopistokiinteistöjä yhtenä keinona yliopistojen vakavaraisuuden turvaamisessa. Sarkomaa kertoi asiasta tiistaina 13.5. tavatessaan yliopistojen rehtorien neuvoston.

  - Kiinteistöjen osalta tavoitteena on löytää ratkaisu, jossa kiinteistökustannukset pysyvät kohtuullisina. Ratkaisun on tuettava yliopistouudistuksen tavoitteita ja kohdeltava kaikkia yliopistoja tasapuolisesti. Hallitus on vahvasti sitoutunut siihen, että muutosvaiheessa kaikkien yliopistojen vakavaraisuus, maksukyky ja luottokelpoisuus turvataan pääomittamisella. On välttämätöntä, että selvitystyö tehdään yhdessä yliopistojen kanssa, Sarkomaa sanoi.

  Työryhmän tehtävänä on aluksi selvittää yliopistojen pääomittamisen vähimmäistarve ja vaihtoehdot sekä kunkin vaihtoehdon taloudelliset vaikutukset ottaen huomioon yliopistouudistuksen tavoitteet. Työryhmän on tarkoitus saada työnsä valmiiksi tältä osin 8.6.2008 mennessä, jotta työn tuloksia voidaan hyödyntää kesäkuussa pidettäväksi suunnitellussa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, jossa päätetään julkisoikeudellisina laitoksina toimivien yliopistojen vakavaraisuuden turvaamisen periaatteista.

  Työtyöryhmän tehtävänä on selvittää lisäksi vaihtoehtoisia ratkaisuja, miten yliopistokiinteistöjä voidaan hyödyntää yliopistojen pääoman muodostamisessa. Vaihtoehtoina tulee tarkastella kiinteistöjen suoraa siirtämistä yliopistojen taseeseen, yliopistojen tai yliopistojen yhdessä valtion (Senaatti-kiinteistöjen) kanssa omistamaa kiinteistöyhtiötä sekä yliopistojen, valtion (Senaatti- kiinteistöjen) ja kolmannen tahon yhdessä omistamaa kiinteistöyhtiötä.

  Edelleen työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus siitä, mikä on tarkoituksenmukaisin tapa käyttää yliopistojen ja valtion omistamia, Senaatti- kiinteistöjen omistajahallinnassa olevia kiinteistöjä pääomittamisessa niin, että yliopistojen taloudellinen ja hallinnollinen autonomia vahvistuvat, kiinteistötoimen kustannustehokkuus ja kiinteistöjen arvo säilyvät ja järjestely on myös valtiontalouteen kohdistuvilta vaikutuksiltaan tarkoituksenmukainen.

  Työryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Anita Lehikoinen (opetusministeriö). Jäseninä työryhmässä ovat budjettineuvos Helena Tarkka ja finanssineuvos Heikki Joustie (valtiovarainministeriö), johtaja Hannu Sirén (opetusministeriö), kvestori Ilkka Hyvärinen (Helsingin yliopisto), rehtori Aino Sallinen (Jyväskylän yliopisto), kansleri Christoffer Taxell (Ĺbo Akademi) sekä hallintojohtaja Petri Lintunen (Joensuun yliopisto). Työryhmän selvityksen on tarkoitus valmistua 30.9.2008 mennessä.


  Teksti: Kirsti Sintonen
  Kuva: Aurora Reinhard