5/08

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   

  Konsulttiselvitys tyrmää tuottavuusohjelman

  Valtionvarainministeriön tilaama konsulttiarvio tyrmää tuottavuusohjelman. Arvostetun konsulttiyrityksen mukaan tuottavuusohjelma on vain henkilöstön vähentämisohjelma, jolla ei saavuteta tavoiteltua tuottavuuden kasvua.

  Tuottavuusohjelma perustettiin vuonna 2003. Yliopistoalan henkilöstöjärjestöt ovat arvostelleet sen toteutusta koko ajan. Yliopistoissa se on pahentanut muutenkin ylikuormitetun henkilöstön työpaineita, lisännyt huolta ja epätietoisuutta tulevaisuudesta, haitannut työn ennakointia ja heikentänyt alan houkuttelevuutta työpaikkana.

  Yliopistojärjestöt ovat myös katsoneet, että sektorilla on hoidettu tuottavuustavoitteet erinomaisesti. Mikään muu julkisen sektorin lohko ei kykene esittämään sellaista tuottavuuden nousua kuin yliopistot ylempien korkeakoulututkintojen ja tohtorin tutkintojen määrissä mitattuna.

  Tavoitteita ei ole pystytty perustelemaan

  Valtiovarainministeriö julkisti tuottavuusohjelman väliarvioinnin 16. toukokuuta. Arvioinnissa todetaan selkeästi, että tuottavuusohjelmalla ei saavuteta niitä tavoitteita, joita sillä lähdettiin ajamaan. Se ei takaa valtionhallinnon kokonaistuottavuuden kasvamista.

  Väliarvioinnissa esitetään 20 johtopäätöstä. Niissä sanotaan muun muassa, että tuottavuusohjelma on ollut uuden palkkausjärjestelmän (vpj) käyttöönoton ohella tärkein konsernitason henkilöstöpoliittinen toimenpide. Toisaalta tuottavuusohjelman muotoutuminen ohjelman kuluessa henkilöstövoimavarojen suunnitteluohjelmaksi on aiheuttanut epäselvyyttä hallinnonalojen tuottavuuden kehittämissuunnitelmissa. Erityisesti henkilötyövuosileikkausten perusteluiden epäselvyys on hankaloittanut hallinnonalojen ja valtiovarainministeriön välistä vuorovaikutusta Heikot perusteet ovat vaikeuttaneet myös hallinnonalan sisäistä kommunikointia ja sitouttamista.

  Selvityksen mukaan tuottavuusohjelman paradoksi vaikuttaa olevan, että niillä toimialoilla, joilla on ryhdytty isoihin rakenteellisiin uudistuksiin, hyötyjen realisoituminen näyttää viivästyvän, kun taas tasaisesti hallintoa rationalisoimalla eli “juustohöyläperiaatteella” tavoitteet on mahdollista saavuttaa vaaditussa aikataulussa.

  Tuottavuusohjelman horisontaalisten hankkeiden tuottavuushyötyjen saavuttamisen ohjaus ja seuranta on selvityksen mukaan ollut vähäistä. Horisontaalisten hankkeiden kokonaisvaltaista omistajuutta ja kehittämisvastuita ei ole tällä hetkellä määritelty selkeästi valtionhallinnossa.

  Arvioitsijoiden mukaan konserniohjauksen ja -palveluiden kehittäminen on keskeinen mekanismi tuottavuuden kehittämishankkeiden läpiviennissä. He suosittelevat valtion konserniohjauksen ja -johtamisen tehostamista luomalla valtionhallintoon nykyistä selkeämpi konserniohjausfunktio.

  Väliarviointiraportti perustuu asiakirja- ja tilastoaineistoon sekä ministeriöiden ja virastojen johdon haastatteluihin. Väliarvioinnin toteutuksesta vastasi PricewaterhouseCoopers Oy.

  Yliopistojen htv-vähennys 250 vuonna 2009

  Tiedotusvälineissä kovin vähällä huomiolle jääneestä väliarviointiraportista oli juttu tv-uutisissa 25. toukokuuta. Siinä valtiovarainministeri Jyrki Katainen totesi, että arvioinnista tulleesta kritiikistä huolimatta tuottavuusohjelmaa jatketaan, koska se on kirjattu hallitusohjelmaan. Tavoitteena on saada lisäväkeä yksityisen sektorin palvelukseen.

  Tuottavuusohjelman tavoitteena on ensimmäisessä vaiheessa vuoteen 2011 mennessä 9800 henkilötyövuoden vähentäminen hallinnonalojen virastoista ja laitoksista. Opetusministeriön htv-tavoite on 1380, josta yliopistojen osuus on 1000 htv. Ensi vuonna se merkitsee 2500 henkilötyövuoden leikkausta.

  Hallitusohjelmassa on vakuutettu, että leikkaus ei kohdistu opetus- ja tutkimushenkilöstöön. Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto ovat monissa yhteyksissä muistuttaneet, että tämä ei helpota tilannetta, koska tehtävät eivät kuitenkaan mihinkään häviä. Opetus- ja tutkimushenkilöstön niskaan uhkaa kaatua yhä enemmän hallinnollisia tehtäviä ja ydintehtäville jää entistä vähemmän aikaa. Tilanne vain heikentää ennestään kehnoa opiskelija- opettajamäärän suhdetta.

  Lisäksi tuottavuusohjelman tavoitteiden on todettu jatkuvan yliopistojen kohdalla, vaikka yliopistojen “tilivirastoasema” päättyy vuoden 2010 alusta. Yliopistojen tuottavuustoimenpiteitä seurataan jatkossa valtioapumekanismin avulla.

  Lisätietoja www.vm.fi -> Tiedotteet


  Teksti: Kirsti Sintonen