4/08

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

   

   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 16.5.2008

  • merkitsi tiedoksi työmarkkinatilanteen ja järjestöllisen tilanteen
  • kävi keskustelun työnantajien työaikasopi muksen uudistamisesityksestä ja antoi oh jeet jatkovalmistelulle
  • merkitsi tiedoksi työajan seurantatilanteen
  • kävi keskustelun luonnoksesta yliopistolaik si sekä antoi ohjeet jatkovalmistelulle
  • merkitsi tiedoksi neuvottelujärjestelmän uudistuksen tilanteen
  • keskusteli Akavan pj Viljasen antamasta haastattelusta sekä antoi ohjeet asian jatko valmistelulle
  • hyväksyi liiton varsinaisen kokouksen esi tyslistan
  • merkitsi tiedoksi opetusministeriön hallin nonalan talousarvioesityksen ja liiton anta man lausunnon ja liiton lausunnon Nelipor taisen tutkijanuratyöryhmän muistiosta
  • merkitsi Rehtorien neuvoston tapaamisen ja eduskunnan yliopistoryhmän tapaamisen

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 22.5.2008

  • sai selvityksen yliopistolain valmistelusta
  • merkitsi tiedoksi työajan seurantatilanteen
  • keskusteli korkeakoulujen kansainvälisty misstrategiasta
  • merkitsi tiedoksi Finn Lecturan hallituksen
  • merkitsi tiedoksi, että Jan-Håkan Öberg jatkaa Helsingin yliopiston JUKOn pääluottamusmiehenä
  • merkitsi tiedoksi Ulkomaanlehtoripäivät 6.- 8.8.2008

  ACATIIMIN ILMESTYMINEN SYKSYLLÄ 2008

  Acatiimi-lehti ilmestyy syyskaudella seuraavasti:
  15.9.
  14.10.
  17.11.
  15.12.

  Aineistojen tulee olla toimituksessa noin 3 viikkoa ennen lehden ilmestymispäivää.