5/16

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Irtisanomistilanne on täynnä ristiriitaisia tunteita

  Irtisanotut suhtautuvat varsin kriittisesti siihen, että heidän ominaisuuksistaan työntekijöinä annetaan irtisanomistilanteessa myönteistä palautetta. Positiivinen viesti on ristiriidassa tilanteen varsinaisen viestin eli irtisanomisen kanssa. Tähän tulokseen tulevat professori Maarit Valo ja viestinnän suunnittelija Reeta Nitovuori Irtisanominen vuorovaikutustilanteena -artikkelissa, joka on julkaistu Työelämän tutkimus lehdessä (1/2016).

  "Irtisanotut odottivat kyllä myötätuntoa ja panivat merkille, että sitä oli saatavilla. Kuitenkin pienet vihjeet riittävät: irtisanottava haluaa itse päätellä johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisestä, että tämä on pahoillaan", todetaan artikkelissa.

  Työnantajille tarkoitetuissa opaskirjasissa korostetaan, että irtisanomistilanteessa tulee tehdä selkoa työnantajan tarjoamista mahdollisuuksista uraohjaukseen. Tutkijoiden mielestä itse irtisanominen vie kuitenkin koko huomioon ja uraohjauksille voisi etsiä toisen ajan ja paikan.

  - Hetki on kuormittava ja tilanne niin latautunut, että irtisanottava ei välttämättä pysty omaksumaan tietoa työnantajan tarjoamista mahdollisuuksista. Voisikin harkita, pitäisikö tämän tiedon tulla muulta henkilöltä kuin siltä, joka irtisanoo tai voisiko informaation antaa kirjallisena, professori Maarit Valo toteaa.

  Valon ja Nitovuoren tutkimuksen aineistona on kahdeksan henkilön avoimet haastattelut, joissa he kertoivat kokemuksiaan. Henkilöt olivat ennen irtisanomista toimineet koulutuksen, graafisen alan, henkilöstöhallinnon tai median alalla kahdesta kolmeenkymmeneen vuoteen.

  Ymmärrys johtajaa kohtaan tuli esille useiden haastateltavien kertomuksista. Vuorovaikutusosaamisen merkitys korostuu irtisanomistilanteessa. Toisaalta irtisanomista kuvattiin johtajan kannalta myös tilanteeksi, johon ei voi valmistautua "vaikka kuinka hyvin koulutetaan".

  Maarit Valon mukaan tämä varmaan näkyy myös yliopistoista irtisanottujen tunnelmissa.

  - Monet haluavat ymmärtää johtajaa, joka ei ole "kasvoton pomo" vaan tuttu, entinen kollega tai työkaveri. Yliopistotyön erityispiirre - todella vahva sitoutuminen, työ on enemmän kuin työpaikka - luo vielä erityispiirteensä irtisanomistilanteisiin. Seuraavaa firmaa ei ole odottamassa nurkan takana, Jyväskylän yliopistossa viestinnän professorina toimiva Valo lisää.

  Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 9