5/16

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   
   

  Tutkimustyöpaikat vähenevät edelleen

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Tampereen teknillinen yliopisto ilmoittivat yhteistoimintaneuvottelujen tuloksista samana päivänä 16. toukokuuta.

  THL:sta siirtyy pois kaikkiaan 220 työntekijää. Näistä 94 irtisanotaan.

  - Säästöjen avulla sopeudumme THL:n mittaviin budjettileikkauksiin ja sote-uudistuksen myötä tuleviin uusiin tehtäviin, totesi pääjohtaja Juhani Eskola tiedotteessa. THL:n käytettävissä oleva rahoitus vähenee 9,8 miljoonalla eurolla vuosina 2017-18.

  Tampereen teknillisessä yliopistossa henkilöstön määrä vähenee 92:lla, joista 40 irtisanotaan. Noin puolet vähennyksestä kertyy eläköitymisten, osa-aikaistamisten, sijaisten palkkaamatta jättämisten ja määräaikaisuuksien päättymisten kautta. Irtisanomiset kohdistuvat sekä tutkimus- ja opetushenkilöstöön että tukihenkilöstöön.

  - Tutkimus- ja opetushenkilöstön osalta irtisanomisissa on kyse profilointiin liittyvistä poisvalinnoista, hallintojohtaja Tiina Äijälä sanoi yliopiston tiedotteessa.

  Tampereen yliopiston yt:t jatkuvat juhannukseen saakka. Neuvotteluissa käsitellään säästöohjelmaa, jolla pitäisi vähentää kuluja tänä vuonna kahdella miljoonalla eurolla. Tähän mennessä neuvotteluissa on sovittu lomarahojen vaihdosta, kannustinvapaista ja tuntiopetuksen rajoittamisesta.

  TaY:n pääluottamusmiehet tekivät henkilöstölle kyselyn säästöohjelmasta. Vähän alle puolet vastaajista oli valmis lomarahojen vaihtoon vapaaseen, noin 20 % oli halukas ottamaan palkatonta vapaata. Noin neljännes henkilöstöstä vastasi kyselyyn.

  Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 9