5/16

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   

  Opiskelijoiden pelkona toimimattomat kompromissit

  Yliopistot tekevät ”poisvalintoja”. Oulun yliopistossa suunnitellaan yleisen kasvatustieteen kandiohjelman lakkauttamista. Aloituspaikat siirrettäisiin luokanopettajakoulutukseen.

  Oulun yliopiston kasvatustieteen opiskelijat vastustavat kovasanaisesti esitystä, jonka mukaan Oulun yliopiston yleisen kasvatustieteen kandiohjelma lakkautettaisiin ja tutkintopaikat siirrettäisiin vuoden 2017 alusta luokanopettajakoulutukseen. Esityksen mukaan yleistä kasvatustiedettä voisi lukea jatkossa erillisessä maisteriohjelmassa.

  Oulun yliopiston kasvatustietelijöiden ainejärjestö Motiva ry:n puheenjohtaja Heli Marinin mukaan on vaikea nähdä, miten käytännönläheinen luokanopettajakoulutuksen kandiohjelma ja paljon teoreettisempi ja enemmän vapaavalintaisuutta sisältävä yleisen kasvatustieteen kandiohjelma voitaisiin yhdistää ilman kohtuuttomia kompromisseja.

  — Meidän opiskelijaprofiilit ovat todella erilaiset. Luokanopettajaopiskelijat valmistuvat yhteen ammattiin, meille erilaisia työllistymisvaihtoehtoja on paljon, Marin sanoo.

  Sitovia päätöksiä ei ole tehty

  Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä toppuuttelee tilanteesta syntyneitä tulkintoja. Hänen mukaansa asia on kesken, joten hän ei halua ottaa siihen suoranaisesti kantaa.

  — Ei ole tietenkään salaisuus, että opetus- ja kulttuuriministeriö hoksauttaa yliopistoja tekemään enemmän yhteistyötä. Haluan kuitenkin painottaa, että koko asiaa vasta valmistellaan ja mitään päätöksiä ei ole tehty, Hentilä sanoo.

  Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaani Eila Estola on Hentilän kanssa pitkälti samoilla linjoilla. Hän kuitenkin ymmärtää opiskelijoiden huolen siitä, että yleisen kasvatustieteen ja luokanopettajakoulutuksen kandiohjelman yhdistämistä ei koeta mahdolliseksi kompromissiksi.

  — Ministeriö haluaa tällaisia laaja-alaisia kanditutkintoja. Siltä pohjalta etenemme, mutta todellakaan mitään päätöksiä ei ole vielä tehty, Estola sanoo.

  Oulun yliopistossa ja kaikkialla muuallakin etsitään ratkaisuja, joilla opiskelijoiden siirtymistä tutkinto- ohjelmien välillä voitaisiin jouhevoittaa. Kandiohjelmien vähentäminen on tällaisen sujuvoittamisen peruskivi.

  — Yleisellä tasolla ajatuksen on, että opiskelijoilta ei odoteta koko yliopisto-opiskeluaikaa koskevia päätöksiä heti. Siinä suhteessa näen laaja-alaiset kandiohjelmat hyödyllisinä ja hyvinä, Estola toteaa.

  Opiskelijat toivovat säästöjä yhteistyöstä

  Heli Marin ymmärtää jouhevoittamispaineet. Hänen mukaansa säästöjä ja sujuvuutta pitäisi kuitenkin hakea muualta.

  — Säästötoimenpiteenä esitämme yhteistyön lisäämistä Lapin yliopiston kasvatustieteiden koulutusohjelman kanssa. Yhteistyö voisi toteutua muun muassa yhteisten opintokokonaisuuksien etä- ja monimuotoopetuksena, kannanotossa linjataan.

  Kannanotossa muistutetaan lisäksi, että yleistä kasvatustiedettä opiskelleet ovat sijoittuneet työelämään hyvin. Lisäksi Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan sivuainepaletista ollaan huolissaan.

  — Oulu on Pohjois-Suomen ainoa paikka, jossa voi opiskella kasvatuspsykologiaa pääaineena. Sivuaineina on esimerkiksi sosiologiaa sekä nais- ja sukupuolentutkimusta. Ja yleisen kasvatustieteen opiskelijat ovat näissä sivuaineissa merkittävällä tavalla mukana, Marin muistuttaa.

  Hentilä tai Estola eivät kumpikaan osaa sanoa mahdollisten Oulun yliopiston kasvatustieteellistä tiedekuntaa koskevien päätösten aikatauluista.

  — En osaa sanoa aikataulusta, koska kaikki on niin alkutekijöissään. Opiskelijoille haluaisin kuitenkin sanoa, että kaikki tietyn koulutusohjelman aloittaneet saavat joka tapauksessa varmasti opiskella siinä ohjelmassa opintojensa loppuun saakka, Hentilä sanoo.

  Ville Koivuniemi

  • Painetussa lehdessä sivu 10