5/16

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Vastaa kyselyyn työsuunnitelmakäytänteistä

  Miten opetus ja ohjaus sekä niiden valmistelu tulisi kirjata yliopiston opettajan työsuunnitelmaan? Oletko saanut tähän yksiköstäsi tai yliopistostasi hyvät ohjeet?

  Tieteentekijöiden liiton opetus- ja tutkijanuratyöryhmä selvittää laatimansa kyselyn avulla, millaisia käytänteitä eri yliopistoissa on työsuunnitelmien laatimisessa. Lisäksi paneudutaan siihen, kuinka opetuksen valmistelu ohjeistetaan ja otetaan työsuunnitelmissa huomioon. Jos kurssilla on esimerkiksi kaksi opettajaa, tuleeko heidän puolittaa kurssin tunnit vai voivatko molemmat kirjata opetus- ja valmistelutunnit suunnitelmaan? Hyvin kiinnostavia ovat myös verkko- ja monimuoto-opetukseen liittyvät ohjeet. Jo nyt tiedetään, että samassakin yliopistossa verkko-opetus voidaan joko laskea kontaktiopetukseksi tai sitten ei. Mikä kaikki ylipäänsä lasketaan kontaktiopetukseksi?

  Kyselyn avulla saadaan kattavaa tietoa siitä, millaisia ratkaisuja eri yliopistoissa ja tieteenaloilla on. Lisäksi löydetään hyviä käytänteitä ja mahdollisia epäkohtiakin. Kyselyn tuloksista tiedotetaan ensi syksyn aikana ainakin liiton verkkosivuilla ja Acatiimi-lehdessä. Kun saadaan selville, mikä toimii ja miksi, päästään hyviä käytänteitä viemään eteenpäin yliopistoihin ja työnantajille.

  Mitä enemmän vastauksia kyselyyn saadaan, sitä arvokkaampi koko aineistosta tulee. Kyselyyn voivat vastata kaikki yliopistoissa opettavat. Vastaathan kyselyyn juhannukseen mennessä. Kysely löytyy täältä: http://tieteentekijoidenliitto.fi/kysely_tyosuunnitelmakaytanteista

  Lämmin kiitos vastauksestasi.

  Terhi Ainiala
  Tieteentekijöiden liiton varapuheenjohtaja

  • Painetussa lehdessä sivu 15