5/16

 • pääsivu
 • sisällys
 • Åke Finne, Seppo Sainio ja Erja Kosonen kukitettuina liittokokousvalintojen jälkeen

  Seppo Sainio jatkaa YLL:n puheenjohtajana

  Yliopistojen opetusalan liiton YLL:n puheenjohtajana jatkaa saksan kielen lehtori Seppo Sainio Helsingin yliopistosta. Sainio on toiminut puheenjohtajana 1.8.2012 lähtien.

  Liiton liittokokous valitsi 1. varapuheenjohtajaksi musiikin lehtori Erja Kososen Jyväskylästä ja 2. varapuheenjohtajaksi markkinoinnin lehtori Åke Finnen Hankenilta.

  Liittokokouspäivän (20.5.) tiedotteessa YLL on huolissaan pienten koulutusalojen polkemisesta.

  - Huoli liittyy ministeriön määritelmään liian pienistä oppiaineista, joiden voimavaroja tulisi yhdistää. Ministeriön mukaan koulutusala katsotaan pieneksi, mikäli siinä on liian vähän professoreja ja liian vähän ulkopuolista tutkimusrahoitusta. YLL on huolissaan alakohtaisen tarkastelun huomiotta jättämisestä sekä siitä, että muu kuin professoreiden tekemä koulutusalojen tutkimus ohitetaan.

  Yliopistojen rahoitusmallissa tutkimusrahoituksen saamisesta palkitaan lisärahoituksella. YLL on huolissaan alakohtaisista eroista silloin, kun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen vähyys nostetaan keskeiseksi kriteeriksi alan lakkauttamispohdintoihin. Kaikki humanistiset alat, taidealat tai kasvatustiede eivät ole aina samalla viivalla kilpailtaessa kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta ns. kovien tieteiden kanssa.

  - Joillakin vähemmän ulkopuolista rahoitusta keräävillä yksiköillä on hyvinkin merkittävä vastuu ja kansallisesti suuri osuus alan koulutuksesta. Rakenteellista kehittämistä ei siis tule edellyttää vain kaavamaisten määrällisten "pienuusmittareiden" täyttyessä, vaan muun muassa opetuksen ja tutkimuksen profiili ja laatu, alan työllistävyys sekä opiskelijatyytyväisyys tulee ottaa aina huomioon kokonaisharkinnassa, puheenjohtaja Seppo Sainio sanoi.

  YLL muistuttaa, että yliopistot tekevät rakenteellisia ja koulutusohjelmauudistuksia koko ajan perustehtäviensä ohella ja monin paikoin irtisanomisuhan alla.

  - Lähdemme nyt päättäväisesti vaikuttamaan henkilöstön aseman parantamiseksi yliopistoissa. Puolustamme yliopistolaisten työpaikkoja ja teemme heidän työtään tunnetuksi. Koulutuksessa ja tutkimuksessa ei ole vain Suomen tulevaisuus, vaan niiden avulla ratkotaan sekä paikallisia että globaaleja pulmia ja luodaan parempaa yhteiskuntaa, Sainio totesi.

  • Painetussa lehdessä sivu 38