5/16

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 2.5.2016

  • Käsitteli yliopistojen uutta rahoitusmallia.
  • Sai raportin kilpailukykysopimusneuvotteluiden tilanteesta.
  • Keskusteli yliopistojen tilastojulkaisusta 2015.
  • Käsitteli yliopistojen ja tutkimuslaitosten YT-tilannetta sekä liiton toimia niihin liittyen.
  • Merkitsi tiedoksi kehysriihen tulokset opetus-ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla.
  • Sai raportin yliopistolakiuudistuksen arvioinnin kansallisesta työpajasta.
  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Hankenin johto, ISY :n johto, TTY:n johto.

  Tieteentekijöiden hallitus 2.5.2016

  • Keskusteli Akava-yhteisön ajankohtaisista asioista.
  • Kävi läpi eri yliopistoissa meneillään olevia ja päättyneitä yhteistoimintaneuvotteluja sekä irtisanomisia.
  • Keskusteli yliopistojen tarkistetusta rahoitusmallista ja OKM:n strategiaperusteista rahoitusosuutta varten tekemien tilastojen ongelmallisuudesta.
  • Arvioi Suomen Akatemian akatemiatutkijan ja tutkijatohtorin virkojen hakua koskevaa muutosta, erityisesti hakuun liitetyn liikkuvuuskriteerin sukupuolivaikutuksia.
  • Keskusteli maan hallituksen kehysriihen päätöksistä ja pohti, mikä olisi paras tapa kohdistaa "nuorten tutkijoiden tieteen tekemisen edistämiseen" varatut rahat.
  • Päätti jäsenyhdistysten toimintaavustuksista.
  • Päätti Tieteentekijöiden liittymisestä Akavan uuteen edunvalvontajärjestöön, joka on perustettu yrittäjien, ammatinharjoittajien tai itsensätyöllistäjien muodostamien ammatillisten yhdistysten yhteistyöorganisaatioksi.
  • Keskusteli Nuorempien tutkijoiden työryhmän tekemän esityksen pohjalta Eurodocin (The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers) seminaarin ja kokouksen järjestämisestä Suomessa lähivuosina.

  YLL:n hallitus 20.5. 2016

  • Keskusteli kilpailukykysopimuksen neuvottelutilanteesta.
  • Totesi, että henkilöstövähennysten seurauksena sekä yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstö että muun henkilöstö (mm. hallinto) saattavat kuormittua, mikäli tehtävät eivät vähene samassa suhteessa kuin henkilöstö. Jos työ kuormittaa entistä enemmän tai työtehtävä muuttuu, on kuormituksen syihin tarvittaessa puututtava ja muutokset huomioitava myös palkkauksessa.
  • Kävi keskustelua OKM:n raportista Neliportaisen tutkijanuramallin arviointihankkeesta.
  • Merkitsi tiedoksi OAJ :n lausunnon sivistysvaliokunnalle (hallituksen esitys yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi kielten opetuksen yhteistyön edistämiseksi). Lakiesitys kaipaa edelleen täsmennystä, sillä lakikirjaus antaa joustavammat mahdollisuudet järjestää kielten ja viestinnän opetusta kuin mitä perustelutekstissä on tarkoitettu. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetusta ei tule yhdenmukaistaa. Lakimuutoksen lähtökohtana ei vaikuta olevan muutenkaan yliopistojen opetuksen kehittäminen, eikä siinä oteta huomioon kielikeskusten monia rooleja yliopistojen kansainvälistymisen edistämisessä. Yhteistyötä korkeakoulujen välillä voidaan kuitenkin lisätä harvinaisten kielten opetustarjonnan lisäämiseksi. Lakimuutoksen henkilöstövaikutuksia on arvioitava esitettyä laajemmin.
  • Jatkoi OAJ :n Yliopistopäivien 18.-19.11. suunnittelua.
  • Painetussa lehdessä sivu 50