Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 9.6.2017

 • Käsitteli liiton sijoitustoimintaa.
 • Tarkensi liiton suositusta professorinimikkeen käytöstä liittyen oikeuteen käyttää emeritusprofessori-nimikettä.
 • Merkitsi tiedoksi ajankohtaisen työmarkkinatilanteen.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Eviran johto ja HY:n johto.
 • Merkitsi tiedoksi Talentian kanssa tehdyn kaksoisjärjestäytymissopimuksen.
 • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon Suomen Akatemian toimikuntarakenteesta
 • Käsitteli liiton puheenjohtajan tehtävien hoitamista liiton puheenjohtaja Kaarle Hämerin siirryttyä HY:n kansleriksi 1.10.2017.

YLL:n hallitus 15.—16.6.2017

 • Keskusteli neuvottelutavoitteista syksyn 2017 TES-neuvottelukierroksella
 • Päätti tiedottaa jäsenistöä mahdollisuudesta seurata omaa kokonaistyöaikaa OAJ :n kehittämän työkalun avulla. Mahdollinen oman työajan seuranta on täysin vapaaehtoista ja toimii työajan käytön ja jakautumisen dokumentaationa.
 • Keskusteli opettajien digitaalisten aineistojen tekijänoikeuksista. Rinnakkaisista käyttö-, muuntelu- ja edelleen luovuttamisen oikeuksista sekä opettajalle maksettavasta vastikkeesta tulee aidosti sopia työnantajan ja työntekijän välillä.
 • Suunnitteli OAJ :n Yliopistopäivien ohjelmaa 3.–4.2017
 • Merkitsi tiedoksi YLL:n lausunnon OKM:lle ylioppilastutkinnon keskeisistä kehittämistarpeista
 • Sai raportin OKM:n 14.6.2017 järjestämästä Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyöpajasta, jossa keskusteltiin vilkkaasti mm. mahdollisuudesta jatkossa koota tutkintoja erilaisista moduuleista
 • Sai raportin pohjoismaisesta yliopistojärjestöjen Nordiskt möte -tapaamisesta Oslossa 7.–9.6.2017
 • Keskusteli YLL:n ehdokasasettelusta OAJ :n valtuustovaaleissa 14.3.–27.3.2018

Tieteentekijöiden hallitus 26.8.2017

 • Otti esille Akavan puheenjohtajan viestinnän, jota tieteentekijät ovat jatkuvasti kritisoineet.
 • Keskusteli palkkausjärjestelmästä, jossa on havaittu ongelmia monissa yliopistoissa. Vaikka tehtävät muuttuisivat vaativammiksi, palkka ei nouse, koska henkitasoilla kikkaillaan. Vaatitasojen arvioitiin niin ikään rapautuvan. Myös työntekijöiden tasa-arvoisessa kohtelussa nähtiin puutteita.
 • Linjasi liiton kantaa OKM:n lausuntopyyntöön lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi. Tärkeänä pidettiin avoimen tieteen edistämistä, mutta yhtä lailla kotimaisten tiedejulkaisujen aseman turvaamista. Lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen, että organisaatioiden tulisi huolehtia rinnakkaistallentamisesta, ei tutkijoiden.
 • Merkitsi tiedoksi, että liitto järjestää MELA:n kanssa apurahalla työskentelevien tutkijoiden hyvinvointipäivän 4.10.


Painetussa lehdessä sivu 54