6/08

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 22.8.2008

  • kävi keskustelun yliopistouudistuksesta ja antoi ohjeet jatkovalmistelulle
  • hyväksyi liiton lausunnon Selvityksestä työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin
  • merkitsi tiedoksi yleisen työmarkkinatilanteen, yliopistojen neuvottelutilanteen ja järjestöllisen tilanteen
  • merkitsi tiedoksi selvitykset professoreiden palkoista ja arviointiryhmien linjauksista
  • merkitsi tiedoksi työaikakysymyksen tilanteen ja antoi ohjeet jatkovalmisteluille
  • merkitsi tiedoksi liiton varallisuustilanteen, sijoitusstrategian ja budjettiseurannan
  • merkitsi ministeriöiden budjettiesitykset tiedoksi ja totesi jatkotoimenpiteet

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 13.8.2008

  • keskusteli yliopistolakiesityksestä
  • keskusteli työnantajaryhmän esityksestä työaikasopimukseksi
  • sai selvityksen valtion budjettiesityksestä 2009
  • päätti liiton jäsenyhdistysten avustuksen 2/2008 maksusta
  • sai selvityksen Ulkomaanlehtorien päiviltä 6.- 8.8.2008
  • sai selvityksen Nordiskt möte -tapaamisesta 28.- 29.5.2008
  • merkitsi tiedoksi OAJ:n hallituksen kokouksen 4.6.2008
  • päätti liiton syksyn 2008 kokous- ja koulutuskalenterista

  Hallitus järjestäytyi seuraavasti:

  Työvaliokunta
  puheenjohtaja Tuula Hirvonen
  varapuheenjohtaja Pia Mänttäri
  Eeva Kuusela
  Jorma Lehtimäki
  Aira Thölix

  palkkasihteeri Aira Thölix
  koulutussihteeri Eeva Kuusela
  taloudenhoitaja Jorma Lehtimäki
  piiritiedottaja Jorma Lehtimäki
  piirisihteeri Ulla Vana
  kansainvälisten asioiden yhteyshenkilö Mirkka Ali- Laurila
  yhteistoiminta- ja työsuojeluasioiden yhdyshenkilö Seppo Sainio

  Acatiimi-lehden toimitusneuvosto
  Pia Mänttäri
  Jorma Lehtimäki