ACATIIMI 6/13 tulosta | sulje ikkuna

Yliopistoindeksi tulee takaisin

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen mukaan yliopistoindeksi on voimassa jälleen vuoden 2014 alusta. Vuodelle 2012 indeksi oli puolitettu ja tälle vuodelle kokonaan jäädytetty.

Budjettiehdotuksen mukaan valtionrahoitus yliopistoille olisi 1,9 miljardia euroa. Perusrahoitusta esitetään korotettavaksi yliopistoindeksin 2,5 % mukaisesti vastaamaan kustannustason nousua.

Suomen Akatemian myöntövaltuutta lisätään vuodesta 2014 lähtien 10 miljoonalla eurolla, millä varaudutaan ICT2015 tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-ohjelman toteuttamiseen. Akatemian myöntövaltuudesta vähennetään kertaluonteisesti 17 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta odotettiin valtioneuvoston päätöstä elokuun viimeisellä viikolla. Pitkään valmistellusta asiasta tiedettiin jo loppukeväällä, että summat olivat kutistuneet alivaltiosihteeri Timo Lankisen työryhmän vuosi sitten tekemästä esityksestä.

Strategisesti suunnatun tutkimuksen rahoitusosuudeksi kaavailtiin aluksi 200 miljoonaa euroa. Tutkaksen tilaisuudessa kesäkuussa tuli ilmi, että tämä summa oli pienentynyt 70—80 miljoonaa euroon. Summa kerättäisiin asteittain tutkimuslaitosten, Suomen Akatemian ja Tekesin voimavaroista.

Lankisen työryhmä ehdotti valtioneuvoston kanslian käyttöön 30 miljoonaa euroa tutkimusrahaa tukemaan valtioneuvoston ja eri ministeriöiden päätöksentekoa. Himas-rahaksi julkisuudessa kutsuttu summa on pienentynyt alle puoleen alkuperäisestä. Rahat kerättäisiin tutkimuslaitoksilta vuosina 2014—2016.

27.8.2013

Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 8

ACATIIMI 6/13 tulosta | sulje ikkuna