6/13

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Nuoret arvostavat tutkimusta

  Tuhannesta haastatellusta suomalaisesta nuoresta peräti 75 prosenttia suhtautui tieteeseen myönteisesti. Nuoret kokevat tutkijan työn mielenkiintoisena ja 41 prosenttia uskoisi voivansa tehdä töitä tutkijana.

  Nuoret pitävät tiedettä hyödyllisenä ja tärkeänä. Miesten mielestä tiedettä kuvaavat sanat kiinnostavuus, hauskuus ja luovuus, kun taas naisilla kuvastuivat keskimääräistä enemmän sanat vaikeus, kuiva ja tylsä.

  Tutkija nähdään älykkäänä, itsenäiseen ajatteluun kykenevänä ja luovana henkilönä. Tutkija ei ole nuorten mielestä kuiva, tylsä eikä paikoilleen jämähtänyt.

  Koulu antaa nuorten arvion mukaan valmiuksia tieteelliseen työhön vain kohtuullisesti. Myöskään suomalaisia tieteentekijöitä ei opetuksessa juurikaan tuoda esille: 2/3 nuorista ei osannut nimetä yhtään suomalaista tutkijaa.

  Bayerin Research Insight Finlandilla teettämä kansallinen tiedetutkimus tehtiin online-kyselynä ja osin puhelinhaastatteluina. Kyselyssä oli mukana 1 000 vastaajaa, ja kohderyhmänä olivat 1521-vuotiaat ja 2732-vuotiaat nuoret suomalaiset. Kysely toteutettiin 1620.5.2013. Tutkimusraportin ja lyhyet videohaastattelut voi ladata osoitteesta www.rif.fi/tiedetutkimus.

  • Painetussa lehdessä sivu 10