6/13

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  YLL:n hallitus tutustui koulutusvientiin Armeniassa

  Yliopistojen opetusalan liiton hallitus sai kokea armenialaista vieraanvaraisuutta, hyvää ruokaa, kulttuuria ja ystävällisyyttä toukokuisella matkalla Jerevaniin.

  Matkan tarkoituksena oli tutustua Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutusvientihankkeeseen Armenian valtion pedagogisessa yliopistossa.

  Oulun yliopiston KTK:n hankkeessa on tarkoituksena auttaa Armenian valtion pedagogista yliopistoa opetussuunnitelmatyössä sekä hallinnon organisoinnissa ja laadunvarmistuksessa. Projektia johtaa dekaani Riitta-Liisa Korkeamäki.

  Suuri projekti on tarjonnut erilaisia haasteita, suurimpana ehkä paikalliseen toimintakulttuuriin tutustuminen ja huomioonottaminen kehitystyössä. YLL:n hallituksena pääsimme tutustumaa tähän työhön oikeastaan sen loppuvaiheessa. Tärkeimpänä osoituksena työstä näkyi kansainvälisyyden merkityksen korostaminen.

  Armenian valtion pedagoginen yliopisto

  Armenialaiset osaavat seremoniat, tapaamiset ja protokollan. Se todistettiin myös YLL:n vierailulla. Vierailu alkoi virallisella osuudella vararehtorien ja muun yliopiston johdon tapaamisella. Rehtori Rouben Mirzakhanyan itse oli ulkomailla vierailulla, joten hän ei päässyt tilaisuuteen mukaan. Virallisen osuuden veti tästä syystä vararehtori Tigran Ayvazyan. Ryhmämme toivotettiin tervetulleeksi ja toivottiin myös, että Suomen eri yliopistoissa aloitettaisiin erilaisia yhteistyöhankkeita Armenian valtion pedagogisen yliopiston kanssa. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi opiskelijavaihto, tutkimusyhteistyö ja opettajavaihto.

  Virallisen tilaisuuden jälkeen ASPU oli järjestänyt uuteen museoonsa tutustumisen ja tanssinopiskelijoiden kansantanssiesityksen. Seurasimme jälkimmäistä henkeämme haukkoen ja pohdimme, kuinka monessa yliopistossa Suomessa pystyttäisiin samaan.

  Virallisen avauksen ja tanssiesityksen jälkeen siirryimme epävirallisiin keskusteluihin. Armenian valtion pedagogisesta yliopistosta paikalla oli kansainvälisen yksikön henkilökuntaa sekä vararehtoreita, lehtoreita ja professoreita.

  Useat YLL:n hallituksen jäsenet myös toimivat kansainvälisissä tehtävissä, joten keskustelut olivat välittömästi sujuvia. YLL:n hallitus antoi isännille myös jaettavaksi Acatiimi-lehtiä 4/13, jossa on useita englanninkielisiä artikkeleita.

  Kokonaisuutena Armenian valtion pedagogisesta yliopistosta jäi erittäin hyvä kuva. Sekin kamppailee pienten resurssien puristuksessa ja pyrkii kaikin keinoin kansainvälistymään.

  Kansainvälistyminen on meille toki paljon helpompaa kuin heille. Lehtori tienaa ASPU:ssa noin 180—250 euroa kuukaudessa, joten siitä voi hyvin päätellä millaisia mahdollisuuksia opiskelijoilla on lähteä vaihtoon esimerkiksi Suomeen.

  Garni ja Geghard

  Lauantain ohjelma alkoi reilun tunnin ajomatkalla Armenian maaseudulle. Jo pelkästään suurkaupunki Jerevanista syrjään ajaminen avasi Armeniaa uudella tavalla. Vuoristoinen maa näytti köyhältä, mutta ihmiset silti onnellisilta.

  Ensimmäinen kohde oli Garnin hellenistinen pakanatemppeli. Temppeli ja sen vieressä oleva kylpylä sijaitsevat halkeamalinjalla, joten maisemat olivat huikeat. Temppeli on valmistunut alun perin vuonna 77, mutta se sortui maanjäristyksessä 1679. Neuvostoarkeologit rakensivat temppelin uudelleen 1960-luvun lopussa. Temppelin vieressä olevasta kuninkaan kylpylästä löytyi hauska ja ammattiyhdistyksen kannalta relevantti yksityiskohta. Kreikkalaiset työmiehet, jotka kylpylän olivat rakentaneet, olivat kirjoittaneet mosaiikkiin tekstin, joka vapaasti käännettynä tarkoittaa: ”Teimme kaiken työn, mutta meille ei maksettu mitään.” Ilmeisesti ammattiyhdistyksellä olisi ollut merkitystä myös yhdeksännellä vuosisadalla, jolloin kylpylä on valmistunut.

  Garnin jälkeen tutustuimme sen lähellä olevaan Geghardin gregoriaaniseen kirkkoon, joka on hakattu osittain kallioon. Kirkosta löytyi huone, jonka uskomaton akustiikka sai osan ryhmämme jäsenistä kajauttamaan supisuomalaisen Suvivirren.

  Tsitsernakabert

  Armenian kansanmurha tapahtui vuonna 1915. Osmanien valtakunnassa, nykyisen Turkin alueella toteutettiin joukkotuho, jossa kuoli eri lähteiden mukaan noin miljoona, jopa puolitoista miljoonaa armenialaista.

  Kansanmurhan monumentti ja museo sijaitsee lähellä Jerevanin keskustaa. YLL:n hallitus tutustui monumenttiin ja sen yhteydessä olevaan museoon. Tutustumisen jälkeen vieraskirjaan kirjattiin, että YLL tunnustaa Armenian kansanmurhan. Museon emotionaalisen matkan jälkeen hallituksen päätös tässä asiassa oli yksimielinen.


  Koulutusvientiin toimenpideohjelma

  Opetusministeri Krista Kiuru on asettanut selvityshenkilöryhmän laatimaan toimenpideohjelman koulutusviennin edellytysten parantamiseksi. Selvitysryhmän puheenjohtajana on kansanedustaja, tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja FT Päivi Lipponen ja jäseninä Aalto-yliopiston kehitysjohtaja Jari Jokinen ja kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Työn määräaika on 30.10.2013.

  OKM:n mielestä korkeakoulujen panostus vientituotteiden kehittämiseen on vähäistä, tuotteistamisen ja liiketaloudellisen toiminnan osaaminen on heikkoa. Lisäksi koulutusviennin esteenä ovat lainsäädännön rajoitukset tutkintoon johtavan koulutuksen maksullisuudessa.

  Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on meneillään kokeilu, joka mahdollistaa tiettyjen reunaehtojen mukaisesti lukukausimaksujen perimisen muilta kuin EU- ja ETA-maiden kansalaisilta. Kokeilun tulokset ovat selvitysryhmän käytettävissä.

  teksti Vesa-Matti Sarenius ja Seppo Sainio

  • Painetussa lehdessä sivu 30