Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 10.6.2016

 • Käsitteli yliopistojen ja valtion neuvottelutuloksia.
 • Käsitteli yliopistojen yhteistoimintaneuvotteluita.
 • Hyväksyi liiton työ- ja virkasuhdeneuvonnan periaatteet.
 • Päätti, että tutkimusprofessorit rinnastetaan liiton nimikeohjeessa professoreihin
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: valtiovarainministeri Stubb ja opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasonen, JY:n rehtori Manninen sekä OAJ :n puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Tieteentekijöiden hallitus 19.8.2016

 • Keskusteli yliopistoissa meneillään olevista tekijänoikeuksia ja digitaalisen opetusmateriaalin käyttöoikeuksia koskevista hankkeista. Tieteentekijöiden liitto, Professoriliitto, Sivistystyönantajat ja IPR University Center järjestävät aiheesta marraskuussa seminaarin.
 • Keskusteli meneillään olevista rakenteellisen kehittämisen hankkeista, joissa pyritään yhdistämään yliopistoja ja ammattikorkeakouluja tai lisäämään niiden yhteistyötä. Monissa yliopistoissa on myös viety eteenpäin oppiaineiden siirtoja muihin yliopistoihin. Ongelmana näissä pidettiin hankkeiden toteuttamistapaa, jossa henkilökuntaa ei ole otettu mukaan suunnitteluun, samoin kiirettä, joka on johtamassa hankaliin tilanteisiin.
 • Pohti jäsenistön työllisyystilannetta ja työttömille jäsenille tarjottavia palveluja. Varsinkin pitkään työttömänä olleita on usein vaikea tavoittaa, eikä heille tarjottavia palveluja ole mietitty.
 • Valitsi Vuoden tieteentekijän
 • Päätti 50-vuotisjuhlavuoden suuntaviivoista.

YLL:n hallitus 17.8.2016

 • Keskusteli yliopistojen ja OKM:n välisistä tulossopimusneuvotteluista sekä yliopistoille strategisin perustein myönnettävästä rahoituksesta. Todettiin, että yliopistoille strategisin perustein jaetun rahamäärän olisi syytä olla julkinen tieto.
 • Kilpailukykysopimukseen (kiky) liittyvissä neuvotteluissa työnantajamaksuja siirretään työntekijöiden maksettavaksi, mutta valtio on ottamassa syntyvää kilpailuetua 13,9 miljoonaa euroa itselleen sopimuksen hengen vastaisesti. Järjestöt ja yliopistot eivät hyväksy menettelyä.
 • Keskusteli tiedossa olevista yliopistojen koulutusvastuiden muutoksista.
 • Keskusteli yliopistolain arvioinnista ja siihen liittyvästä seminaari 15.9. Saatujen ennakkotietojen mukaan arviointia ja datan analyysiä tulisi YLL:n näkemyksen mukaan vielä täydentää joiltakin osin.
 • Päätti liiton vuoden 2017 kokous- ja koulutuskalenterista.
 • Merkitsi tiedoksi OAJ :n kirjeen 10.8.2016 Turkin hallitukselle ja Turkin Suomen suurlähettiläälle. Kirjeessä vaaditaan Turkin hallitusta mm. perumaan epädemokraattiset sortotoimet, takaamaan akateemisen vapauden ja laadukkaan koulutuksen sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita.


Painetussa lehdessä sivu 50