Kysymys - Vastaus

Jyväskylän yliopisto on ollut esillä yliopistojen profilointihankkeissa. Oulun yliopiston kanssa neuvoteltu kirjallisuuden ja musiikkikasvatuksen ”vaihtaminen” ei toteutunut, mutta Vaasan yliopiston kanssa on tehty aiesopimus kieliaineiden siirtämisestä Jyväskylään. Rehtori Matti Manninen kommentoi tilannetta .

1) Mikä on kesäkuussa lopetettavaksi suunnitellun kirjallisuuden oppiaineen tämänhetkinen tilanne ja millaiselta näyttää niin kirjallisuuden oppiaineen kuin Taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tulevaisuus Jyväskylän yliopistossa?

Ajatus kirjallisuuden lopettamisesta pääaineena liittyi Oulun yliopiston kanssa neuvoteltuun mahdollisuuteen vahvistaa meillä musiikkia ja Oulussa kirjallisuutta. Tarkempi selvitys osoitti kuitenkin, että Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden ala on Suomen vahvimpia, eikä sen lakkauttaminen ole tarkoituksenmukaista, vaikka kirjallisuuden koulutusta onkin Suomessa liikaa työllisyyteen nähden. Kirjallisuus on nyt päätetty säilyttää Jyväskylän yliopistossa.

2) Minkä vuoksi kirjallisuuden oppiaineen tulevaisuuteen liittyvät päätökset peruttiin? Tuliko kirjallisuuden lopettamista vastustanut laaja palaute yllätyksenä?

Laaja vastustus ei tullut yllätyksenä. Kokemuksesta tiesin, että näin tulee tapahtumaan ja sen tiesi myös yliopiston hallitus. Asiasta neuvoteltiin Oulun yliopiston kanssa luottamuksellisesti varsin kiireisellä aikataululla ja lisäselvityksiä tehtiin viimeiseen saakka. On myös muistettava, että kirjallisuuden lakkauttamisella Jyväskylän yliopisto olisi voinut vahvistaa merkittävästi Musiikin koulutusta. Osa kritiikistä ja vastustuksesta oli asiallista ja faktoihin perustuvaa ja se tietenkin auttoi lisäselvityksien tekemisessä. Ratkaisevinta oli kuitenkin tilastoihin perustuva analyysi kirjallisuuden koulutuksesta ja tutkimuksesta Jyväskylän yliopistossa verrattuna muihin Suomen yliopistoihin.

3) Vaasan ja Jyväskylän yliopistojen aiesopimuksen mukaan VaY:n tutkintoon johtava kielten koulutus ja tutkimus siirretään 1.8.2017 alkaen Jyväskylän yliopistoon. Kuinka Vaasan yliopistosta siirrettävät noin 900 opiskelijaa tullaan integroimaan Jyväskylän yliopistoon? Onko Jyväskylän yliopiston opiskelijamäärä kasvamassa näin paljon vai tullaanko yliopistossa näkemään opiskelijamäärää pienentäviä muutoksia?

Jyväskylän yliopisto tarjoaa kaikille Vaasan yliopiston kielten opiskelijoille mahdollisuuden siirtyä Jyväskylän yliopiston opiskelijoiksi jo syyslukukaudella 2017. Vaasa yliopiston opiskelijoilla on kuitenkin oikeus suorittaa tutkinto Vaasan yliopistossa siirtymäajan puitteissa. Siirtymäajan pituudesta ei ole vielä sovittu ministeriön kanssa, mutta se tulee olemaan vuosia. Jyväskylän opiskelijamäärä tulee ainakin aluksi kasvamaan, vaikka joillakin aloilla maisteritavoitteet hieman vähenevät. Yliopiston tavoitteena on valmistumisaikojen lyhentäminen, mikä myös vähentää opiskelijoiden kokonaismäärää.

4) Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu miettivät yhteistyön tiivistämistä. Mitä synergiaetuja tällä hankkeella tavoitellaan?

Ammattikorkeakoulun rehtori Jussi Halttunen on selvitysmiehenä tutkimassa yhteistyöllä saavutettavia synergiaetuja. Tämän työn pitäisi valmistua lokakuun lopussa. Jyväskylän yliopistolla ja Jyväskylän ammattikorkeakoululla on jo nyt yhteistyötä musiikin opetuksessa, yliopistoliikunnassa ja yrittäjyyden edistämisessä. Yhteistyötä voidaan vielä paljon lisätä. Läheinen sijainti mahdollistaa tilojen, laboratorioiden ja kirjaston paremman yhteiskäytön. Monilla aloilla perusopetus on niin samankaltaista, että sitä voidaan antaa yhdessä, kuten nyt jo tehdään musiikissa.Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen on myös Suomen yliopistot UNIFIn hallituksen jäsen.


Teksti Kirsti Sintonen

Painetussa lehdessä sivu 14