7/08

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätökset

  Professoriliiton hallitus 20.9.2008

  • hyväksyi liiton lausunnon OPM:lle yliopistolainsäädännön kokonaisuudistuksesta
  • merkitsi tiedoksi yleisen työmarkkinatilanteen, yliopistojen työmarkkinatilanteen ja järjestöllisen tilanteen
  • merkitsi tiedoksi saadut palkkaselvitykset
  • merkitsi tiedoksi työaikatilanteen
  • merkitsi tiedoksi akatemiaprofessoreiden tilanteen yliopistouudistuksessa
  • merkitsi tiedoksi tapaamisen sivistysvaliokunnan edustajien kanssa

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 6.9.2008

  • kävi keskustelun yliopistouudistuksesta ja linjasi liiton lausunnon pääpiirteet
  • merkitsi tiedoksi selvityksen työaikakysymyksestä ja ohjeisti jatkoneuvotteluja
  • keskusteli akatemiatutkijoiden ja akatemiaprofessoreiden asemasta yliopistouudistuksessa ja päätti kannattaa akatemiatutkijoiden virkojen pysymistä Akatemian virkoina
  • merkitsi tiedoksi liiton sosiaaliturvatyöryhmän puheenjohtajan, kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon selvityksen ja päätti, että työryhmä jatkaa toimintaansa käydyssä keskustelussa esiintuotujen teemojen puitteissa
  • merkitsi tiedoksi vpj-materiaalin
  • merkitsi tiedoksi selvityksen järjestöyhteistyötilanteesta
  • päätti suositella kirjastoamanuenssin ja kirjastosihteerin nimikkeistä luopumista ja niiden tilalle nimikkeitä tietopalveluamanuenssi ja tietopalvelusihteeri
  • merkitsi tiedoksi selvityksen uudesta jäsenrekrytointikampanjasta

  26.9.2008

  • päätti liiton yliopistouudistusta koskevasta lausunnosta
  • päätti nimetä selvityshenkilön järjestöyhteistyökysymykseen
  • päätti liiton palkkasuosituksesta yliopistokirjastojen ja erikoiskirjastojen asiantuntijatehtäviin
  • merkitsi tiedoksi jäsenrekisteritilanteen

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 12.9.2008

  • keskusteli OAJ:n ja YLL:n luonnoksesta lausunnoksi yliopistolaista
  • sai selvityksen työaikasopimusneuvottelujen etenemisestä
  • merkitsi tiedoksi OAJ/YLL yliopistopäivien 7.-8.11.2008 ohjelman
  • sai selvityksen AKKU -väliraportista
  • merkitsi tiedoksi liiton kevään 2009 kokousja koulutuskalenterin
  • merkitsi tiedoksi OAJ:n hallituksen kokouksen 1/2008