Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 30.8.2016

 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Suomen Akatemian johto, Elinkeinoelämän Keskusliitto, Sivistystyönantajat.
 • Merkitsi tiedoksi neliportaisen tutkijanuramallin arviointihankkeen loppuraportin.
 • Merkitsi tiedoksi Professoriliiton ja YLEn selvityksen professoreiden hallitustyöskentelystä.
 • Käsitteli liiton talousasioita.
 • Sai selvityksen ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta.
 • Käsitteli yliopistojen rakenteellista kehittämistä.
 • Käsitteli Yliopisto professorin työnantajana –selvitystä.
 • Sai raportin pohjoismaisesta yliopistosektorin työntekijäjärjestöjen seminaarista.
 • Merkitsi tiedoksi Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa –seminaarin.
 • Päätti aloittaa Professoriliiton strategian valmistelun.

Tieteentekijöiden hallitus 16.9.2016

 • Keskusteli Akavan suhtautumisesta palkansaajakeskusjärjestöjen yhteistyöhön. Liitto kannattaa Palkansaajien tutkimuslaitoksen palvelujen käyttöä jatkossakin.
 • Ruoti yliopistolakiuudistuksen vaikujulkistamisseminaarin antia. Raporttia pidettiin kohtuullisen hyvänä. Siinä esim. tuotiin esiin jännitteitä henkilöstön ja johdon välillä. Mitään suosituksia ei kuitenkaan esitetty. Keskustelussa painotettiin, että yliopiston hallituksen pitäisi olla vastuullinen yliopistokollegiolle. Yliopistolakia olisi tältä osin muutettava.
 • Keskusteli Tampere3-hankkeesta. Hankkeen edistämiseksi yliopistolakiin on kaavailtu kaikkia yliopistoja koskevaa opetuksen järjestelyihin liittyvää muutosta.
 • Tarkasteli vuoden 2017 toimintasuunnitelman luonnosta.
 • Pohti vuoden lopulla toteutettavaa jäsenkyselyä.


Painetussa lehdessä sivu 50