Hallitusten päätöksiä

Tieteentekijöiden hallitus 20.10.2017

 • Keskusteli yleisestä ja yliopistosektorin neuvottelutilanteesta.
 • Tarkasteli OKM:n korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiota, joka on ollut esillä eri yhteyksissä. Liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja olivat Professoriliiton edustajien kanssa tapaamassa opetus- ja kulttuuriministeriä ja kansliapäällikköä vision tiimoilta. Liiton tiedote yhdestä korkeakoululaista ilmestyi 12.10. Sen mukaan näin suurta uudista ei pitäisi tehdä kiireellä.
 • Ehdotti useita parannuksia liiton toimintasuunnitelmaan.
 • Merkitsi tiedoksi toimiston väen ja puheenjohtajiston osallistumiset eri tilaisuuksiin, kuten Melan ja Tieteentekijöiden liiton järjestämään apurahalla työskentelevien tutkijoiden työhyvinvointipäivään, Bologna-prosessin Working Group 2: on Implementation kokoukseen Zagrebissa, VATT -päivään Koulutus 100-vuotiaan Suomen muokkaajana ja jäsenyhdistysten 50-vuotisjuhliin ja seminaareihin. Liiton 50-vuotisjuhlia vietettiin 20.10. Korjaamon tiloissa Helsingissä.

YLL:n hallitus 27.10.2017

 • Keskusteli OKM:n julkistamasta korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiosta sekä vision toteuttamiseksi tehtävästä tiekartasta. Vision keskiöön on nostettu sivistys, tiede, yhteistyö ja avoimuus. Kysymyksiä herättää mm. tavoite korkeakoulujen määrän vähentämisestä ja ennakoivan ohjauksen korostaminen. YLL lähtee siitä, että henkilöstöllä ja opiskelijoilla on keskeinen rooli tiekartan tekemisessä. Yliopistokohtaisesti on syytä käydä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa läpi toimenpiteitä, joilla visiossa mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa.
 • Keskusteli TES-neuvottelukierroksesta sekä työtaisteluvalmiuden nostamisesta.
 • Merkitsi tiedoksi OAJ :n kuulemisen eduskunnan sivistysvaliokunnassa Tampere3:een ja korkeakoulujen opetusyhteistyöhön liittyen.
 • Kehotti YLL:n jäsenyhdistyksiä aloittamaan ehdokasasettelun OAJ :n valtuustovaaleihin liittyen.

Professoriliiton hallitus 3.11.2017

 • Merkitsi tiedoksi opetusministeri Grahn-Laasosen, kansliapäällikkö Lehikoisen ja erityisavustaja Uusitalon tapaamisen.
 • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018.
 • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon valtioneuvoston selvityksestä komission tiedonantoon EU:n uudeksi korkeakoulutussuunnitelmaksi.
 • Merkitsi tiedoksi liiton kirjelmän professoreiden työtiloista.
 • Sai selvityksen ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta ja järjestövalmiuden rakentamisesta.
 • Hyväksyi liiton toimintasuunnitelman ja budjetin vuodeksi 2018 esitettäväksi valtuustolle.
 • Sai selvityksen liiton medianäkyvyydestä.
 • Valitsi Vuoden Professorin 2018. Valinta julkistetaan Communicatio Academica -tapahtuman yhteydessä 12.1.2018.


Painetussa lehdessä sivu 58