Valtakunnansovittelija Minna Helle oli puhumassa JUKOn yliopistosektorin ja valtiosektorin neuvottelukuntien jäsenille sekä lakkotoimikunnille.

Yliopistosektorin järjestöllinen valmius etenee!

Teknologiateollisuus oli perinteisen kaavan mukaan pelinavaaja työehtosopimuskierroksella. Se pääsi neuvottelutulokseen SAK:laisen Teollisuusliiton kanssa lokakuun lopussa. Ratkaisussa sovitaan palkoista kahdelle sopimusvuodelle. Palkkoja korotetaan näiden vuosien aikana yhteensä 3,2 prosenttia liittojen sopimalla tavalla.

Akavassa on kaksi neuvottelujärjestöä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Ylemmät toimihenkilöt YTN. Yksityistä sektoria edustava YTN hyväksyi 6. marraskuuta neuvottelutulokset uudeksi työehtosopimukseksi teknologiateollisuuteen, suunnitteluja konsulttialalle sekä kemianteollisuuteen.

Tämän lehden lukijoiden työehtosopimuksista neuvottelee JUKO. Sen ja yliopistotyönantajaa edustavan Sivistystyönantajien kesken ei ole vielä sovittu tes-neuvottelujen aloittamisesta. Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 31.1.2018.

JUKOn yliopistosektorin lakkotoimikunta ja valtiosektorin keskuslakkotoimikunta järjestivät yhteisen järjestövalmiuteen ja ajankohtaiseen työmarkkinatilanteeseen paneutuvan koulutustilaisuuden lokakuun viimeisenä päivänä.

Valtakunnansovittelija Minna Helle oli tilaisuudessa puhumassa työmarkkinatoiminnasta ja sovittelujärjestelmästä. STTK:laisen Tehyn neuvottelupäällikkönä hän oli mukana liittokierroksessa vuonna 2007. Helle työskenteli aikoinaan 10 vuotta myös Akavassa.

Osana normaalia liittokierrokseen liittyvää valmistelua yliopistosektorin lakkotoimikunta järjestää koulutuskierroksen eri yliopistoissa marraskuun aikana.teksti Kirsti Sintonen

Painetussa lehdessä sivu 12