8/08

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  Tuottavuusohjelma jatkuu yliopistoissa

  Lomautuksia ja irtisanomisia?

  Tuottavuusohjelman mukaisiksi henkilötyövuosivähennyksiksi yliopistoissa on kaavailtu 250 htv/vuodessa seuraavien 3 vuoden aikana. Miten käy tuottavuusohjelman, kun yliopistot siirtyvät pois valtiolta?

  Tämän vuoden toukokuussa julkistettiin konsultilta tilattu tuottavuusohjelman väliarviointi. Raportissa kyseenalaistettiin tuottavuusohjelman hyödyt. Konsulttiselvityksessä todettiin, että tuottavuusohjelma ei takaa valtionhallinnon kokonaistuottavuuden kasvua. Käytännössä tuottavuusohjelma on osoittautunut henkilöstön supistamisohjelmaksi. Valtiovarainministeriö myöntää vastauksessaan Tuottavuusohjelman väliarvioinnista, että henkilötyövuosivähennykset ovat selkein keino tuottavuusohjelman toteuttamiseksi ja katsoo sen vielä tehokkaaksi ja vaikuttavaksi keinoksi.

  Tuottavuusohjelman arvostelijaksi on ilmoittautunut myös kuntavaalien ääniharava Osmo Soininvaara (Suomen Kuvalehti 40/2008). Tuottavuusohjelman järjettömyys on paljastunut muun muassa tutkimuslaitoksissa. Jos tutkimuslaitos saa ulkopuolista rahoitusta tutkimusprojektiin, joutuu se samalla laittamaan pihalle muuta henkilöstöään, kun tutkimusprojektiin palkataan uutta henkilöstöä; henkilötyövuosien täytyy vähentyä.

  Yliopistot ja tuottavuusohjelma

  Yliopistoissa täytyy seuraavien kolmen vuoden aikana vähentää 250 htv/vuodessa tuottavuusohjelman mukaisesti. Hallitusohjelmaan kirjattiin, että tuottavuusohjelmaa tarkistetaan siten, ettei se heikennä yliopistokoulutuksen laatua sekä tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuutta. Kun vähennykset kohdistuvat muuhun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöön, on tällä kuitenkin vaikutuksia opetukseen ja tutkimukseen. Muut kuin opetukseen ja tutkimukseen liittyvät työt kuormittavat jo nyt todella paljon yliopistojen opettajia ja tutkijoita. Henkilötyövuosileikkaukset kuulostavat ristiriitaisilta, kun samaan aikaan yliopistojen laadun kohottamiseksi täytyisi lisätä opettajia.

  Yliopistojen henkilöstölle yliopistouudistusta on markkinoitu siten, että yliopistouudistuksen jälkeen tuottavuusohjelma ei koske enää yliopistoja. Näin on esimerkiksi opetusministeri Sari Sarkomaa todennut eri yhteyksissä. Opetusministeriön luvuissa htv-vähennykset ovat kuitenkin edelleen myös yliopistoille vuosille 2009-2011. Tuntuu sinällään oudolta, että ministeriö ohjaisi autonomisten yliopistojen henkilötyövuosimääriä.

  Tuottavuusohjelmasta yliopistoissa ei päästä jatkossakaan. Ministeriö voi jatkossa toteuttaa tuottavuusohjelmaa yliopistoihin valtionosuusleikkauksilla. Valtiovarainministeriö toteaa vastauksessaan tuottavuusohjelman väliarvioinnista: OPM:n tehtävänä on yliopistouudistuksen osana selvittää miten uusimuotoisten yliopistojen talouden ja toiminnan ohjaus, rahoitus ja tulosohjaus järjestetään siten, että yliopistoissa voidaan toteuttaa hallituksen päättämät vuosia 2009-2011 koskevat tuottavuutta parantavat toimenpiteet ja mahdollisesti päätettävät muut tuottavuuslinjaukset.

  Lomautuksia, irtisanomisia?

  Yliopistouudistuksen yhteydessä henkilöstön asema on luvattu turvata. Lappeenrannan teknillinen yliopisto ilmoitti lokakuun viimeisellä viikolla aloittavansa yt-neuvottelut 30-50 henkilön vähentämisestä. Tämä on täysin ristiriidassa henkilöstön aseman turvaamisen kanssa. Onko tiedossa lisää samanlaisia ilmoituksia muista yliopistoista kun yliopistot alkavat profiloitua? Jos yliopisto ei ole profiloitunut johonkin tieteenalaan, saneerataanko tuo ala ajan mittaan pois? Lappeenrannan teknillinen yliopisto on aloittanut saneeraamisen jo aiemmin tänä vuonna, kun pitkäaikaisia määräaikaisia palvelussuhteita on loppunut, esimerkkinä 26 vuoden mittaisen määräaikaisen palvelussuhteen loppuminen maaliskuun lopussa tänä vuonna. Määräaikaisten palvelussuhteiden päättymiset eivät näy otsikoissa irtisanomisina, koska kyseessä ei ole irtisanominen. Suomen yliopistoissa päättyy kuitenkin vuosittain pitkäaikaisia määräaikaisia palvelussuhteita yhtä paljon kuin suuriin otsikoihin päätyviä yksityissektorin irtisanomisia.

  Yliopistouudistuksen yhteydessä on korostettu sitä, että nyt yliopistot voivat aidosti ottaa vastuuta henkilöstöpolitiikastaan ja määräaikaisten palvelussuhteiden on sanottu myös vähenevän työsuhteistamisen yhteydessä. Yliopistojen on otettava vastuu henkilöstöstään jo ennen uuden yliopistolain voimaantuloa. Irtisanomiset tuskin luovat henkilöstöön uskoa tulevasta paremmasta henkilöstöpolitiikasta.

  Eeva Rantala
  toiminnanjohtaja, Tieteentekijöiden liitto