8/08

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätökset

  Professoriliiton hallitus 20.10.2008

  • käsitteli liiton toimintasuunnitelmaa vuodelle 2009
  • käsitteli liiton ensi vuoden budjettia sekä sijoitusstrategiaa
  • merkitsi tiedoksi työmarkkinatilanteen ja järjestöllisen tilanteen
  • merkitsi tiedoksi yliopistouudistuksen tilanteen sekä käsitteli liiton organisaatiota suhteessa yliopistouudistukseen
  • käsitteli liiton kv-toiminnan kehittämistä
  • merkitsi tiedoksi, että vaalitoimikunta on pyytänyt 31.10.2008 mennessä osastoilta esityksiä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten valintoihin vuosiksi 2009- 2010.

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 27.10.2008

  • merkitsi tiedoksi selvityksen Akava-yhteisön kokouksista
  • merkitsi tiedoksi selvityksen neuvottelutilan-teesta
  • käsitteli alustavan toimintasuunnitelman vuodelle 2009
  • käsitteli alustavan talousarvioesityksen vuodelle 2009
  • merkitsi tiedoksi ajankohtaisen tilanteen yliopistouudistuksessa ja siitä käydyn keskustelun

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 10.10.2008

  • YLL:n lausunto yliopistolakiesityksestä. Hallitus keskusteli lausuntoluonnoksesta ja teki siihen viimeiset tarkennukset.
  • Merkitsi tiedoksi OAJ:n lähettämän luottamusmieskirjeen ja VPJ-erimielisyyksien käsittelyvaiheen.
  • Merkittiin tiedoksi selvityksen ja keskustelun AKKUväliraportista. Päätettiin saattaa hallituksen käsitykset yliopisto-opetusta koskevista asioista OAJ:n tietoon.
  • Päätettiin pitää liittokokous ja YLL:n 40-vuotisjuhla keskiviikkona 20.5.2009 OAJ:n valopihassa, Akavatalossa. Liittokokous pidetään aamupäivällä ja 40-vuotisjuhla iltapäivällä.
  • Merkittiin tiedoksi Jyväskylän yliopiston rekrytointityöryhmän väliraportin esitykset rekrytointikäytänteiksi uudessa yliopistossa.
  • Keskusteltiin jäsenistöltä tulleista terveisistä ja annettiin vastauksia kysymyksiin palkkausjärjestelmästä ja hallituksen toiminnasta.
  • Merkittiin tiedoksi selvitys opetusministeriön hallinnonalaan kohdistuvista henkilöstön vähennystavoitteista.
  • Keskusteltiin arviointiryhmien lehtorijäsenille pidettävän koulutuspäivän keväällä 2009.
  • Merkittiin tiedoksi OAJ:n toimikuntien kokoukset.
  • Merkittiin tiedoksi OAJ:n vuoden 2009 yliopistopäivien ajankohta ja paikka 13.-14.11. Haikon kartanossa Porvoossa.