ACATIIMI 8/13 tulosta | sulje ikkuna

Lukujärjestys-työkalusta työsuojeluilmoitus

Rakenteellisten muutosten mukana käyttöön otettu Unitime -ohjelmisto on muodostunut Oulun yliopistossa työyhteisöongelmaksi.

Oulun yliopistossa toista vuotta käytössä oleva Unitime- aikataulutusohjelmisto on aiheuttanut laajaa tyytymättömyyttä henkilökunnan keskuudessa. Unitimen avulla opiskelijoille on tarkoitus luoda yhtenäinen esteetön yliopistolukujärjestys.

Tieteentekijöiden liiton jäsenyhdistys Oulun Yliopiston Akateemiset ry jätti 27. syyskuuta yliopiston työsuojelutoimikunnalle työsuojeluilmoituksen, jonka mukaan Unitime on kuormittavuutensa takia muodostunut työyhteisöongelmaksi. Ilmoituksessaan OYA ry esittää Unitimestä luopumista.

Päällekkäisyyksiä ja aikatauluongelmia

Unitime on ollut kritiikin kohteena koko käyttöikänsä ajan, ja sen käyttökokemuksista on JUKO:laisten järjestöjen voimin toteutettu ongelmia kartoittava kyselytutkimus keväällä 2013.

Kyselyn mukaan Unitimen kautta laaditut lukujärjestykset sisältävät päällekkäisyyksiä, vääriä luentosaleja ja ovat sellaisinaan käyttökelvottomia opiskelijoille. Virheellisten lukujärjestysten manuaalinen korjaus kuluttaa leijonanosan opetushenkilökunnan ajasta eikä tavoitteellisessa aikataulussa pysytä.

Ongelmista johtuen opiskelijat saavat paikkansa pitävää tietoa opetustarjonnasta pahimmillaan vasta viime metreillä, syyslukukauden alkaessa.

— Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa korjauksia joudutaan tekemään niin paljon, että eteen päin mennään viikko kerrallaan, lehtori Asko Pekkarinen kertoo. Vastaavia kokemuksia voidaan kirjata myös muista tiedekunnista.

Pekkarinen vastaa kasvatustieteellisen tiedekunnan lukujärjestyksistä ja toimii JUKO:n pääluottamusmiehenä.

— Opiskelijat eivät pysty suunnittelemaan opintojaan, lasten hoitoa tai työssä käyntiä, ja opettajakunnalle kohdistuu paineita tarjota paikkansa pitävää tietoa opinnoista, hän jatkaa.

Vaikeakäyttöinen ohjelma

Lukujärjestystyön ongelmat syntyvät, kun keväällä oppiaineista kerätyt opetuksen esitiedot ajetaan Unitimen kautta lukujärjestysehdotuksiksi. Oppiaineiden Unitime-vastaaville palautuvat lukujärjestykset sisältävät runsaasti virheitä, joita täytyy korjata yhdessä suunnittelijoiden kanssa.

Prosessi on aikaa vievä ja turhauttava sekä rakenteensa vuoksi kuormittaa myös opintosihteerien ja virastomestareiden työtä.

Unitimen projektipäällikkö, tietojärjestelmäasiantuntija Ari Vaulo myöntää, että Unitime ei ole ohjelmana helppokäyttöisimmästä päästä. Järjestelmän kanssa on oltava tarkkana, sillä muuttujia monitieteisessä yliopistossa on paljon.

— Unitimessa on hyviä ja huonoja puolia, mutta kyllä sillä pystyy lukujärjestyksen tekemään, Vaulo vakuuttaa.

Ohjelmistoa kehitetään aktiivisesti, ja Vaulo toivoo kaikkien osallistuvan lukujärjestystyöhön.

Henkisestä kuormittavuudesta puhuttava

OYA ry:n hallituksen jäsen ja yliopiston JUKO:lainen pääluottamusmies Kimmo Kontio kertoo henkilöstön jatkuvan kritiikin vaatineen toimenpiteitä.

Unitimen ongelmat kärjistyvät työsuojeluilmoitukseen, joka kertoo osaltaan henkilökunnan väsymyksestä jatkuviin organisaatiomuutoksiin sekä tarpeesta nostaa esiin ja käsitellä myös monimutkaisten järjestelmien käyttöönoton aikaansaamaa työn henkistä kuormittavuutta.

— Nämä signaalit on otettava vakavasti. Kritiikkiä ei tule leimata muutosvastarinnaksi, vaan on pohdittava, onko ohjelmassa joitain perustavia ongelmia, jotka tekevät sen käyttämisen joko liian työlääksi tai jopa mahdottomaksi.

Lukujärjestystyön taustalla tilasäästöt

Koulutusrehtori Olli Silvén ottaa OYA ry:n työsuojeluilmoituksen vakavasti, ja myöntää, että asiat olisi voitu hoitaa paremmin.

— Olemme aliarvioineet opetustapahtumia koskevan tiedon keräämisen haasteen.

Sopeutumisongelmia on aivan varmasti ollut ja muutos on aina raskasta. On muistettava, että tässä on myös mahdollisuutensa, Silvén teroittaa.

Taustalla Unitimessa ja koko lukujärjestystyössä on yliopistoille tärkeäksi noussut tilan käytön järkeistäminen. Yliopistojen kasvaneet vuokramenot ja keskinäinen kilpailu resursseista pakottavat tarkastelemaan tilojen käyttöä kriittisesti. Luentosaleja ei ole varaa pitää kylmillään ja Unitimen kaltaiset järjestelmät auttavat nostamaan salien käyttöastetta sekä karsimaan turhat pois.

— Ennen Unitimeä käytössä oli 250 salia, nyt enää 165. Olemme myös saaneet levitettyä opetustapahtumia tasaisemmin koko viikolle. Jatkossa tilanteen voi stabiloida, eikä tilojen supistamiselle enää ole tarvetta.

— Unitimesta voidaan tarvittaessa luopua, mutta tilankäytön tehostamisesta ja lukujärjestysten suunnittelutyöstä ei, koulutusrehtori linjaa.

Oulun yliopiston työsuojelutoimikunta käsittelee työsuojeluilmoitusta kokouksessaan 5.11.

teksti ja kuva Juho Karjalainen

  • Painetussa lehdessä sivu 16

ACATIIMI 8/13 tulosta | sulje ikkuna