8/13

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  Keskustelua

  Why SoleCRIS?

  I am one of those who somewhat religiously update their academic merits on the SoleCRIS inventory of our university. But I am beginning to understand the apprehension of numerous colleagues to even bother.

  I am in the dubious category of post doc scholar at my university which as I understand is the same as limbo. Having obtained degrees from Canada, England, and Finland, and continuing to conduct research, be a member on international boards of academic organizations, regularly give papers in academic conferences, write reviews, articles, and books, as well as have them published, I feel it is futile to give my university the credit for these endeavours when it has not supported financially, or otherwise, my work.

  As my unit does not directly gain any merit for my academic activity, nor does it see the value of my research on textuality and discourse analysis of literary texts, despite the fact that I teach academic English, I am left to wonder as to why bother at the end of the day to open up SoleCRIS.

  Despite my unit’s attitude to my research it does subsidize my conference fees. Travel expenses and accommodation come out of my own pocket and I wait anxiously for the taxman’s decision as to whether I get a bit of a kick back and end up paying only half of the expenses. So why give my university credit for my academic activity through SoleCRIS.

  I have no problem getting funding from numerous other countries and non-Finnish organizations, so why not give credit where credit is due.

  I hope this will open up a discussion on this issue.

  Mary McDonald-Rissanen
  FT, FL, MA, BEd, BA


  Äidinkieli oppiaineeksi 170 vuotta sitten

  Suomen senaatti hyväksyi vihdoin 6.11.1843 uuden gymnaasi- ja koulujärjestyksen.

  Suomen kielioppi tuli oppiaineeksi ala- ja yläalkeiskouluun sekä lukioon. Oikeutta oli taisteltu 1800-luvun alkuvuosikymmeniltä. J. G. Linsen kirjoitti Mnemosynessä 1819, että ”kieli ja kansakunta ovat erottamattomasti toisiinsa yhdistetyt. Kun korkeampi sivistys ei ole pukeutunut suomenkieliseen asuun, niin sen saavutuksetkaan eivät ole voineet tulla kansan omaisuudeksi.” E. K. Ehrström vaati Åbo Morgonbladissa 1821, että kouluissa olisi jo seuraavana vuonna aloitettava suomen kielen opetus.

  Turun arkkipiispa Erik Gabriel Melartin teki useita ehdotuksia asian puolesta, samoin papisto ja ylioppilaat. Nikolai I myöntyi asialle, sillä hän oli saanut veljeltään Aleksanteri I:ltä siviilitehtäväksi Turun akatemian kanslerinviran 1816. Vaikka hän ei muuten suosinut yliopistoja (lakkautti filosofian liian vallankumouksellisena aineena),hän oli myötämielinen suomen kielelle.

  äidinkieli. Äidinkielelle on vähitellen tapahtunut ihme, kun pienituntimääräisestä aineesta on peruskoulun mukana kehittynyt suurituntisin. Opettajien koulutus ei ole kuitenkaan piitannut oppiaineen sisällöistä. Vanhat pohjatieteet pitävät kiinni portinvartijan asemastaan. Uudelle tieteelle, äidinkielen opetustieteelle, väylän avaaminen on yhtä hidasta kuin aikoinaan oppiaineen hyväksymiselle. Taustoista ja nykyisistä epäkohdista enemmän verkkojulkaisussa www.aidinkielenopetustieteenseurary.com.

  Katri Karasma


  • Painetussa lehdessä sivu 47