8/13

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  YLL:n hallitus 27.9.2013

  • Sai selvityksen yliopistosektorin tes-neuvotteluista.
  • Keskusteli hallitusohjelmatavoitteista korkeakoulusektorille.
  • Keskusteli OKM:n yliopistokoulutusta koskevista esityksistä, erityisesti ympärivuotisen opiskelun mahdollistamisesta.
  • Keskusteli opiskelijapalautteesta osana rahoitusmallia.
  • Hyväksyi liiton ERKO-lausunnon.
  • Keskusteli 22.10.2013 tulevasta YLL-SYL-seminaarista.
  • Hyväksyi YLL:n Yliopisto-opetuksen kehittämisstipenditoimikunnan esityksen vuoden 2013 jaettavista stipendeistä. Stipendit jaetaan 16.11.2013 Yliopistopäivillä.
  • Merkitsi tiedoksi OAJ:n korkeakoulutapaamisen 11.10.

  Professoriliiton hallitus 18.10.2013

  • Käsitteli liiton alustavaa toimintasuunnitelmaa ja budjettia vuodeksi 2014
  • Käsitteli työmarkkinatilannetta, erityisesti yliopistosektorin neuvottelutilannetta.
  • Käsitteli liiton talousasioita.
  • Merkitsi tiedoksi liiton kommentit Suomen Akatemialle professorikunnan uudistumista ja rekrytointia koskevasta selvitysluonnoksesta.
  • Merkitsi tiedoksi tapaamisen sivistysvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston edustajien kanssa 3.10. ja Suomen yliopistot UNIFI ryn edustajien kanssa 15.10.

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 18.10.2013

  • Merkitsi tiedoksi selvityksen Akavassa suunnitteilla olevasta eläkepoliittisesta asiakirjasta ja Akavan vaaleista.
  • Merkitsi tiedoksi selvityksen yliopistosektorin neuvottelutilanteesta.
  • Kävi lähetekeskustelun vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.
  • Merkitsi tiedoksi, että liiton asiamiehen paikkaa haki 28 henkilöä.
  • Keskusteli yhteistyöstä TEK:n kanssa Nuorten tutkijoiden klubitapahtumien järjestelyissä 2014.
  • Keskusteli yliopistonlehtoreiden tutkimusmahdollisuuksista ja yliopisto-opettajan tehtävän määrittelystä. Koska yliopistoissa opetus pohjautuu tutkimukseen, yliopistonlehtoreille olisi taattava riittävä mahdollisuus tutkimusaikaan. Hallitus katsoi, että yliopistonlehtoreille olisi taattava vähintään 30 % 1 600 tunnin kokonaistyöajasta tutkimukseen. Myös yliopisto-opettajien opetustehtävät on mitoitettava siten, että heillä on mahdollisuudet uralla etenemiseen.
  • Painetussa lehdessä sivu 50