Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 26.10.2018

 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: ISY n johto, sivistysvalokunta.
 • Käsitteli esitystä yliopistojen uudeksi rahoitusmalliksi. Liitto on tukenut työryhmässä olleiden OAJ :n ja Tieteentekijöiden liiton edustajien jättämää eriävää mielipidettä.
 • Hyväksyi liiton toimintasuunnitelman ja budjetin esitettäväksi valtuustolle.
 • Käsitteli ajankohtaista työmarkkinatilannetta, mm. maan hallituksen antamaa esitystä irtisanomiskiistan ratkaisuksi.
 • Valitsi Vuoden Professorin 2019. Valinta julkistetaan 11.1.2019 Tieteen päivien yhteydessä Helsingissä.
 • Päätti esittää työsuhdekeksintölautakunnan korkeakoulujaoston jäseneksi Jouni Kivistö-Rahnastoa ja varajäseneksi Tarja Niemelää.

YLL:n hallitus 26.10.2018

 • Sai selvityksen korkeakouluvisiotyön ajankohtaisesta tilanteesta ja keskusteli OAJ :n jättämästä eriävästä mielipiteestä.
 • Merkitsi tiedoksi tiedepoliittisen työryhmän muistion ja keskusteli YLL:n tiedepoliittisesta toiminnasta.
 • Merkitsi tiedoksi UniSecurity-hankkeen loppuraportin ja keskusteli yliopistojen turvallisuustilanteesta.
 • Keskusteli hallituksen esityksestä 152/2018 yliopistolain muuttamisesta.

Tieteentekijöiden liiton hallitus 16.11.2018

 • Keskusteli Akavan syysliittokokouksesta.
 • JUKOn yliopistoneuvottelukunta jatkaa työtaisteluvalmiuden kehittämistä ja perustaa lakkoviestintäryhmän.
 • Päätti syysliittokokouksen esityslistasta ja muista materiaaleista.
 • Keskusteli liiton rahoitusmallityöryhmän perustamisen tarpeellisuudesta.
 • Tarkasteli liiton koulutustarjontaa ja urapalveluiden kehittämistä.
 • Päätti liiton toimiston muutosta Akava-taloon.


Painetussa lehdessä sivu 54